-->

1. august 2012

Lover nasjonalt ID-kort i 2015

Foto: regjeringen.no
21 av 26 Schengen-land har innført ID-kort som gjør det mulig å reise uten pass. Regjeringen her i landet har i over sju år lovet å innføre dette. Nå setter de ny dato: 1. januar 2015.


21 av 26 Schengen-land har slike ID-kort, men i Norge henger vi etter. – Ambisjonen nå er at kortet skal være klart innen 1. januar 2015, sier statssekretær i justisdepartementet, Pål Lønseth (Ap).

annonse


Snakket om ID-kort i flere år
I mars 2007 sender regjeringen ut pressemeldingen «Foreslår nasjonalt ID-kort i Norge». Halvannet år senere lover Justisdepartementet i en artikkel på aftenposten.no: "Neste år kan alle norske statsborgere få det nye kortet."

Enda ett år går og regjeringen sender ut nok en pressemelding. "Det vil bli innført nasjonalt ID-kort i Norge. Det tas sikte på å starte produksjonen av ID-kortene i slutten av 2010."

Ett år senere, ny pressemelding: "Regjeringen vil starte arbeidet med å forberede produksjon av nasjonalt ID-kort i 2011. Kortet skal være klart 1. januar 2013."

– Vi har ventet på det lenge, og vi vet at de fleste landene i Schengen har det. Det er jo litt merkelig at vi ikke har klart å få det ennå, sier Karl-Erik Hytten, teamleder ved Gardermoen politistasjon.

– Måtte være trygg på sikkerheten
Nå viser det seg altså at datoen for ID-kortet er forskyvet nok en gang.

– Vi skulle gjerne hatt det på plass tidligere, men vi har sett oss nødt til å bruke den tiden på å være helt sikre på at det kortet som utstedes har en fullverdig sikkerhet.

Er det litt flaut at man har lovet det så mange ganger uten at det har blitt noe av?

– Jeg skulle gjerne hatt det på plass tidligere, men i 2015, da kommer det.

Kan du garantere det?

– Det er ambisjonen, sier han til NRK

Passet må altså med. Denne sommeren, neste sommer og sommeren etter der igjen. Først om fire år kan man la det ligge igjen hjemme. Dersom ambisjonen til regjeringen holder mål denne gangen.

NASJONALT ID-KORT
Vil fungere som ID-kort, Schengen-reisedokument og eID for sikker elektronisk kommunikasjon.
Ordningen vil være valgfri.
Kortets alminnelige gyldighetstid blir fem år.
Kortet vil være gebyrfinansiert. Foreløpig anslår man at prisen vil ligge i overkant av 300 kroner for voksne og barn.
Det nasjonale ID-kortet vil være tilgjengelig for alle norske statsborgere.
Kortet skal inneholde foto og personopplysninger om innehaveren, dessuten skal biometriske opplysninger lagres i en egen brikke på kortet. Det er de samme opplysningene som de norske passene inneholder.
Utformingen og størrelsen vil være den samme som et bankkort, og det vil derfor være mer hendig å håndtere enn dagens pass.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart