-->

26. august 2012

Nordmenn vil ha bonuspoeng på flyreiser

Vil ha bonuspoengene tilbake (SAS)
Norske flypassasjerer vil gjeninnføre muligheten for å opptjene bonuspoeng på fly i Norge, selv om det gir økte priser. I løpet av høsten skal regjeringen si ja eller nei til om det igjen skal bli tillatt å opptjene bonuspoeng på innlandsfly.

En meningsmåling utført for Aftenposten viser at et stort flertall mener at det 10 år gamle forbudet nå bør oppheves. EFTAs overvåkingsorgan ESA har avgjort at det norske forbudet mot å opptjene bonuspoeng på flyreiser i Norge er et brudd på EØS-avtalen og dermed ulovlig. Det har sendt norske myndigheter i tenkeboksen om hele forbudet skal oppheves.

annonse

Samtidig har Fornyings- og administrasjonsdepartementet hatt spørsmålet til vurdering det siste året, om hele eller deler av forbudet skal fjernes.

Støtte
Følger regjeringen EFTAs anbefaling vil et slikt standpunkt ha stor støtte i folket:

En meningsmåling viser at 45 prosent av de spurte mener at flybonus bør bli tillatt, mens bare 15 prosent sier nei. Usikkerheten er stor, hele 41 prosent vet ikke hva de skal mene.

Det er SAS som har ført an i prosessen med å få gjeninnført bonuspoeng.

SAS-konsernets kommersielle direktør, nordmannen Eivind Roald, er fornøyd med at nordmenn gjerne vil ha muligheten til igjen å spare seg opp bonuspoeng på reiser i eget land:

- Vi er fornøyd med at det norske folk deler vår oppfatning om at SAS skal få tilby alle sine produkter i Norge. Det er ikke norske myndigheters ansvar å bestemme hva folk skal få velge. I 2012 bør folk selv få bestemme hvordan de skal disponere sine egne sparepenger, sier Roald.

Det er ventet at staten i løpet av høsten vil følge en anbefaling fra Konkurransetilsynet og åpne for å opptjene poeng på de fire største norske strekningene - mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette er ikke godt nok, mener SAS:

- Svaret på Aftenposten måling viser tydelig at myndighetene i så fall er på kollisjonskurs med det norske folk, sier Roald.

Økte priser?
Målingen viser også at 27 prosent er bekymret for at gjeninnføringen av bonus vil bety økte flypriser.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier at målingen bekrefter at det er stor uro blant flypassasjerer om at bonuspoeng vil føre til prishopp:

- Vanlige flypassasjerer må i så fall betale prisen for at reisende på arbeidsgivers regning får bonuspoeng, som de kan bruke privat på seg og sin familie, mener hun.

Dette er SAS helt uenig i:

- Det fins ingen bevis i noen land at innføring av bonussystemer øker prisene. Det vil øke konkurransen fordi forskjellene mellom selskapene blir tydeligere, mener Eivind Roald.

Hvis folkeflertallet får avgjøre, vil det igjen bli anledning til å opptjene bonuspoeng på norske innenriksruter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart