-->

7. september 2012

Ubegripelig norsk hos Ryanair

Ubegripelige vilkår hos Ryanair
Ryanair henviser kategorisk til vilkårene sine om noen klager. Prøver man å lese vilkårene på norsk, kan man få store problemer med å forstå dem.- Ryanairs vilkår står på så dårlig norsk at det trolig er vanskelig for mange kunder å forstå hva som er skrevet.
annonse


Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, er ikke imponert over lavprisselskapet Ryanairs vilkår, som står på deres norskspråklige hjemmeside. Språkfeil og setningsoppbygging gjør flyselskapets vilkår nesten uforståelig.

- Vilkårene må være leselige og forståelige. Det må være mulig for norske flypassasjerer å vite hvilken avtale de går med på når de flyr med Ryanair, sier Rygg til Aftenposten.

Henviser til forvirring
Ryanair får mange klager på sitt regelverk og er kjent for sine kontroversielle fremgangsmåter for kostnadskutt. Talspersoner for selskapet referer ofte til vilkårene når de blir konfrontert med klager.

Nylig fikk vi følgende svar fra Ryanairs talsmann Stephen McNamara i en sak relatert til regelverket deres:

- Reglene er beskrevet tydelig i vilkårene passasjerer sier seg enig i før de booker en billett hos Ryanair, sa McNamara.

Men gjør de virkelig det? Avisen har lest gjennom vilkårene og her er et lite utdrag:

«2.2 OVERSTYRENDE LOVVERKPRESEPTORISKE LOVREGLER

2.2.1 Disse vilkårene for befordring gjelderer gjeldende i den grad de ikke strider mot gjeldende lover,med mindre de strider imot aktuelle lovverk, som da overstyrerhar forrang foranvilkårene.

2.2.2 Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene for befordring er ugyldig under gjeldende lovverk, forblir de andre bestemmelsene i vilkårene gyldig i den grad de kan gjelde uten den ugyldiggjorte bestemmelsen.»


- Aldri sett lignende
Johan L. Tønnesson er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han er også ekspert i emnet klarspråk og jus. Tønnesson er rystet over måten villkårne er skrevet på.

- Dette er en skandale. Så mange feil i en tekst kan hemme forståelsen betydelig.

- Ryanair er ikke et postordrefirma som selger et lite produkt, men et stort og aggressivt selskap. Når vilkårene da er komplett uforståelige for både leg og lærd, kan de ikke ha høy juridisk verdi, sier Tønnesson.

- Det er ikke bare ortografiske feil, men feil på veldig mange nivåer og med en sterk opphopning av dem. Jeg kan ikke tidligere huske å ha sett en offisiell tekst av betydning skrevet så dårlig.

- Dette gjelder de overordnede avtaleforholdene mellom kunden og selskapet, men teksten svikter katastrofalt. Flyselskapet må være på tynn is når klager kommer inn rundt dette temaet, sier Tønnesson.

Ligger dårlig an i søksmål
Det har derimot ikke blitt innrapportert noen klager på Ryanairs dårlige språk så langt, ifølge Forbrukerombudet og Flyklagenemda.

- Vi har ikke fått noen henvendelser rundt temaet og har heller ikke vurdert dette konkret, men teksten er oppsiktsvekkende dårlig, sier Sverre Åril, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet.

Han mener fraværet av klager skyldes at norske forbrukere ikke er spesielt gode til å sette seg ned og lese standardvilkår eller avtalevilkår.

- Forbrukerne skal opplyses på en forståelig måte. Både før kjøp og under selve bestillingsprosessen. Blir det uklarheter på bakgrunn av vilkårene, vil tvilen gå utover den som burde uttrykt seg klarere. I dette tilfellet Ryanair, sier Åril.

Blir det sivile søksmål mot Ryanair fra nordmenn rundt vilkårene, så mener Åril at flyselskapet vil kunne stille svakere enn der vilkårene er klare.

- Tvilen i saker mellom flyselskapet og forbrukerne vil gå utover selskapet når vilkårene er uklare. Forbrukerne vil dermed kunne stå sterkere ved en eventuell tvil, sier han.

Jobber med saken
Aftenposten spurte Ryanair om de synes den norske oversettelsen av vilkårene er god nok. I retur fikk de spørsmål om å oversette teksten tilbake til ordrett engelsk, så selskapet kunne forstå hva vi mente. Noe vi ikke gjorde.

Etter en rekke utvekslinger av e-post, kom følgende kommentar fra kommunikasjonsrådgiver Robin Kiely hos Ryanair:

- Vi har nå oppdaget en rekke problemer med den norske oversettelsen. Problemene er under utbedring.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart