-->

11. september 2012

Vil nasjonalisere Torp og Rygge

Foto: Osloairports.com
Senterpartiet mener at Avinor må ha enerett på å drive flyplasser i Norge. De private flyplassene Rygge og Torp må dermed nasjonaliseres, ifølge Sps utkast til nytt partiprogram.

Sp går inn for at Avinor tar over Moss lufthavn Rygge og Sandefjord lufthavn Torp. Partiet mener dette må gjøres for å verne om hovedflyplassen på Gardermoen.
annonse


Overskuddet fra Gardermoen finansierer i dag driften ved over 40 flyplasser i distriktene som går med underskudd.

"Avinor skal drive lufthavner i Norge. Senterpartiet mener at flyplassene på Rygge og Torp må bli en del av Avinor", heter det i programteksten.

– Det ideologiske utgangspunktet er at flyplasstrukturen i Norge er et gedigent spleiselag. Gardermoen er motoren, og overskuddet herfra brukes til å støtte opp under kortbanenettet. Fremover vil det være en fordel å se hele flyplassdriften på Østlandet i sammenheng, sier landbruksminister og leder i Sps programkomité, Trygve Slagsvold Vedum, til Finansavisen

Verken Arbeiderpartiet eller Sosialistisk Venstreparti går inn for nasjonalisering som en viktig del av samferdselsstrukturen i landet. Slagsvold Vedum konstaterer at en overtakelse av de to lufthavnene må skje ved en naturlig avtale, uten ekspropriasjon.

Samtidig uttaler Senterungdommens leder Sandra Borch til Klassekampen at Sp med utkast til nytt partiprogram distanserer seg fra sosialismen.

– Nå spisser vi oss veldig som sentrumsparti, og gir klar beskjed om at vi ikke er sosialister, sier hun.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart