-->

16. januar 2013

Norske flyselskap får ikke bruke asiatisk personell


Illustrasjonsfoto: Boeing
Regjeringen åpner ikke for endring i utlendingsforskriften.
– Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.




Flyselskapet Norwegian ønsket å fjerne kravet om oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk, og mener det vil gi dem likere konkurransevilkår med utenlandske flyselskap.
annonse


– Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv og har derfor vurdert Norwegians forslag. Vi har hatt en omfattende høringsrunde. Høringen har vist at eventuelle konsekvenser av å myke opp forskriften er svært usikre, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

– Regjeringen vil sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping. Gitt denne usikkerheten ønsker ikke vi at Norge skal være i forkant med noe som kan innbære at norske lønns- og arbeidsvilkår settes på spill, sier arbeidsministeren.

Økt internasjonal konkurranse
Samferdselsdepartementet vil sette i gang en utredning som belyser de problemstillingene som følger av den økte internasjonale konkurransen.
 – Regjeringen er opptatt av å ha en konkurransedyktig luftfartsnæring, både for flyvninger innenlands og utenlands. Vi ser at luftfarten er inne i en utvikling med sterk konkurranse, og det er derfor behov for en grundig gjennomgang av problemstillinger rundt utlendingsforskriften, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Flagger antakelig ut
Norwegian-sjef Bjørn Kjos kaller beslutningen ubetenksom og antyder sterkt at selskapet kan komme til å flagge ut deler av flåten.

– Det er klart at dette favoriserer andre selskaper, noe som antakelig betyr at vi kommer til å registrere noen av flyene våre i utlandet, sier han til NRK

Kjos mener Sverige er et aktuelt alternativ, men understreker at valget av land ennå ikke er tatt. Han ønsker seg like spilleregler for alle selskaper som flyr fra Norge.

Global konkurranse
– Dette er et globalt marked, og den som ikke våger eller får muligheten til å bli en global aktør på like vilkår, kommer ikke til å klare seg.

Kjos sier Gardermoen fortsatt vil være et viktig reisemål for Norwegian, men at det er for tidlig å si noe om konsekvensene for selskapets operasjoner i Norge på sikt.

Samtidig beroliger han de som allerede har kjøpt billetter til Norwegians langdistanseflyginger.

– Flyene kommer til å gå fra Oslo som planlagt, men det er ikke sikkert de vil være registrert i Norge, sier han.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart