-->

15. januar 2013

Ny konsesjon for Rygge blir først klar i 2014


Ny konsesjon for Rygge blir først klar i 2014
Luftfartstilsynet i Bodø har så vidt startet behandlingen av konsesjonssøknaden fra Rygge Sivile lufthavn. I Luftfartstilsynet ønsker man ikke å gi noen kommentarer til saken nå, men man vil trolig bruke noen uker på å gjennomgå søknaden og eventuelle tillegg som måtte være nødvendig i behandlingen.
Når tilsynet er ferdig med det, vil saken bli sendt ut på høring med en tre måneders høringsfrist.
annonse


Hvem som skal delta i høringen, er ennå ikke fastsatt bortsett fra de berørte kommunene i Østfold, fylkesmannen, Østfold fylkeskommunen og veivesenet, skriver Moss-Avis.

Deretter skal saken igjen til vurdering i Luftfartstilsynet før det går en innstilling til Samferdselsdepartementet. Trolig vil det gå langt ut i 2014 før det foreligger et endelig vedtak i denne saken.

Tidligere har konsesjonen fra 2004 med endringer i 2009, avstedkommet en betydelig politisk debatt. Et av flere argumenter har vært at trafikkutviklingen på Rygge har utgjort en trussel for trafikken og dermed det økonomiske overskuddet på Gardermoen; et overskudd som går til å dekke underskudd på rundt 40 andre statlige flyplasser i Norge.

- Maks tre millioner passasjerer
Flyplassledelsen på Rygge tror ikke flere enn tre millioner passasjerer vil benytte seg av flyplassen de neste 10 årene. - Dette er en realistisk utvikling, sier adm.dir. Pål F. Tandberg i driftsselskapet RSL, Rygge Sivile lufthavn. De nye og neddempede anslagene kommer fram i konsesjonssøknaden.

Her legges det til grunn at flyplassen de neste fem til 10 årene vil ha et passasjertall på 2,5 til tre millioner, og det konkluderes videre med at «noen vekst ut over tre millioner passasjerer i perioden anses noe mindre sannsynlig».

Over 50 direkteruter ut fra Rygge, se hvor du kan reise

Siden den første forsiktige starten på Rygge høsten 2007, har passasjertallet steget fra null til 1,7 millioner passasjerer ved utgangen av 2012.

– Forutsatt samme miks innland/utland som i dag, vil årsveksten heretter være et sted mellom null og 200.000 passasjerer, ikke 500.000 som før, sier Pål Tandberg til Moss-Avis.

Ryanair som i dag dominerer flygingene på Rygge, er mer optimistiske. Sjefen selv, Michael O'Leary, legger opp til at Ryanairs egne passasjertall skal dobles de neste fem årene til mer enn tre millioner passasjerer på Rygge. Tidligere har anslagene vært enda høyere.

Nødvendig
Et passasjertall på 2,5 til tre millioner slik konsesjonssøknaden antyder det vil bli på Rygge, mener RSL er «nødvendig for å gjøre lufthavnen økonomisk lønnsom og sikre grunnlag for fornyelsesinvesteringer».

Skal flyplassen vokse ut over tre millioner passasjerer, vil det bety at så vel flyoppstillingsplasser som bilparkering må utvides.

1. august 2014 har Forsvaret bebudet at de kommer til å forlate Rygge, og RSL ønsker overta konsesjonen fra samme dato eller helst litt før. Dagens konsesjon som Forsvaret sitter på, utgår 19. november 2014.

Vil ha 20 år
I tillegg til å overta konsesjonen ønsker RSL også en konsesjonsvarighet på 20 år mot dagens 10 år. Videre ber man om at taket på 21.000 flybevegelser oppheves. I konsesjonssøknaden går det fram at man regner med et fremtidig aktivitetsnivå på 30.000 flybevegelser per år. Det mener man for øvrig ikke vil medføre økt støy fordi den svært støyende militære trafikken på 3900 årlige flybevegelser forsvinner fra Rygge.

Lokal styring
I konsesjonen søker flyplassen også om selv å bestemme takstene for flyselskapenes bruk av Rygge. I dag hører Rygge – i motsetning til Torp – inn under Samferdselsdepartementets takstregulativ.

Selv om regulativet åpner for en betydelig frihet i prissettingen, mener RSL det er prinsipielt uheldig at prissettingen skjer innenfor rammen av et fastsatt sentralt takstregulativ.

Flyplassen ønsker også at åpningstidene på Rygge skal bestemmes av lokale myndigheter for å kunne være mer fleksible ved forsinkede landinger. Etter dagens regler skal i prinsippet alle fly som ankommer etter kl. 23.30 omdirigeres til Gardermoen.

FÅ NYHETENE PÅ EPOST HVER MORGEN KL. 07:00 - HELT GRATIS


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart