-->

9. januar 2013

Nye fly fører til dyrere billetter


Illustrasjonsfoto (Boeing Media)
Tidligere har vi hørt om hvor drivstoffgjerrige den nye supergenerasjonen av fly vil være. Nå har rapporten om hvordan flyselskapene må ta høyere billettpriser for å finansiere de enorme investeringene kommet.Flybillettene blir dyrere når flyselskapene tar opp gigantiske og dyre lån for investeringer i ny flyflåte.
annonse

Lite hjelper det da at de bruker mondre drivstoff; utgiftene til selskapet vil likevel øke. Dette skriver Svenske Dagbladet, i følge Travelnews.se.

I dag utgjør drivstoffkostnadene rundt en tredjedel av flyselskapenes utgifter og det er flypassasjerene som får lide når oljeprisen eventuelt stiger. Nå advarer konsulentselskapet PwC for at det vil komme nye økninger av billettprisene - denne gangen for at flyselskapene skal finansiere nye fly.

I følge rapporten er det vanskeligere i dag å finansiere flykjøp via tradisjonelle metoder. De europeiske bankene er mindre utlånsvillige, og heller ikke investorer fra Østen kompenserer dette bortfallet. Dessuten legger rapporten vekt på at endringer i regelene for statlig hjelp til nasjonale flyselskap vil medføre større kapitalinnhentingsproblemer.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart