-->

11. januar 2013

Rekordår for Avinor


Foto: Avinor
Over 46 millioner passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i 2012. Det er 2 millioner flere enn i 2011 og rekord.


-Mens mange europeiske land opplever nedgang eller stagnasjon i passasjertrafikken, nærmer Avinor seg 50 millioner passasjerer i året.
annonse


Vi bruker nå flere milliarder kroner på å øke kapasiteten for å møte behovene til næringslivet og reisende over hele landet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Også rekord på Oslo lufthavn Gardermoen

For mens ACI (Airports Council International) Europe rapporterer om lavkonjunktur, nedgang og stagnasjon i flytrafikken innenfor EU-området, har passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økt med nærmere 5 prosent. Men konsernsjefen i Avinor advarer mot å tro at ikke den økonomiske krisen også kan påvirke utviklingen i Norge.

Her er direkterutene fra Gardermoen

-Vi ser tegn på utflating i flytrafikken også hos oss, sier Falk-Petersen.

Utlandstrafikken økte mest i 2012 med 7,2 prosent, men innlandstrafikken økte med 3,3 prosent.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart