-->

17. februar 2013

Flypassasjerer må betale mer når uforutsette hendelser oppstår


Illustrasjonsfoto
Europakommisjonen går inn for å begrense flyselskapenes økonomiske ansvar når det oppstår massive hendelser som den islandske askeskyen i 2010.






- Ja, flypassasjerenes rettigheter blir dårligere. men det er bare rett og rimelig, sier Rolf Forsdahl i Virke.
annonse


Utbruddet fra Eyafjellajökull på Island skapte i april 2010 enorme flytrafikkproblemer over store deler av Europa. Passasjerer satt fast i dagevis og ble dels fraktet hjem på landeveien. Flyselskapene måtte ta regningen.

- Askeskyen visste til fulle at regelverket ikke var skrevet med tanke på den slags massive trafikkforstyrrelser, sier Rolf Forsdahl i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og siden den gang har flyselskapene presset på for å få Europakommisjonen til å revidere forordning 261-2004 om passasjerenes rettigheter.

Ingen kasko
Det er ifølge Forsdahl like før Europakommisjonen offentliggjør resultat av revisjonen.
- Det er fremdeles tautrekking bak lukkede dører om noen formuleringer, men revisjonen vil etter alle solemerker begrense flyselskapenes - og dermed også reisearrangørenes - ansvar overfor flypassasjerene i slike situasjoner som askeskyen skapte. Det ligger an til en begrensning på 100 euro per overnatting, sier Forsdahl til Dagens Nærigsliv.

- Revisjonen vil også gi klarere definisjon av når passasjerer har krav på alternativ transport når fly blir kansellert eller forsinket. I dag er dette svært utydelig. Og grensen for når man har rett til kompensasjon ved forsinkelser vil nå ligge mellom fem og tolv timer avhengig av flyvningens lengde. Det mener jeg er fornuftig.

- Flypassasjerenes rettigheter blir dermed dårligere?

- ja, isolert sett er det riktig. Men disse rettighetene har altså vært så gode at lovgiver faktisk har erkjent at det var too much. Flyselskapene har frem til nå nærmest hatt ubegrenset ansvar. Revisjonen er et klart signal til de reisende om at de ikke lenger har full kasko, men må kalkulere inn en egenandel eller tegne en forsikring som dekker slike ekstreme situasjoner som vi hadde i 2010, sier Forsdahl.

Riktig vei å gå
Torbjørn Lohte, direktør i NHO Luftfart, sier han ikke kjenner detaljene i det som snart kommer fra Europakommisjonen.

- Men dersom Forsdahl har rett er dette et skritt i riktig retning. Vi tok opp denne saken like etter askeskyen i 2010 og mente det blir lagt et uforholdsmessig stort ansvar på flyselskapene for hendelser som er utenfor deres kontroll. det være seg askesky ellermangel på flygeledere. Ansvaret som har vært lagt på flyselskapene er langt mer omfattende enn på eksempelvis jernbaneselskapene. Vi mener reglene bør være de samme, sier Lothe.

FÅ NYHETENE PÅ EPOST HVER MORGEN KL. 07:00 - HELT GRATIS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart