-->

29. mars 2013

Færre og større flyplasser gir best tilbud


Sogndal lufthamn Haukåsen (Wikipedia)
Innbyggerne i Ullensaker har som ventet landets beste flytilbud. Men har folk i Luster ett av de dårligste? Mange flyplasser i en region gir nødvendigvis ikke det beste flytilbudet for folk som bor der. Det er landsdeler med få flyplasser som kommer best ut i en ny luftfartsindeks.
- Selv om noen landsdeler har mange flyplasser, betyr ikke det at flytilbudet der er godt.
annonse


Luftfartsdekningen i flere regioner kunne vært bedre dersom landsdelen hadde samlet seg om færre flyplasser, det sier Rasmus Bøgh Holmen i Menon Business Economics, til Aftenposten. Han hevder mangelen på stamflyplasser utgjør en vesentlig flaskehals i reiselivsområder som Lofoten og Sognefjorden.

Analyseselskapet har utarbeidet en indeks for luftfartsdekningen i landets kommuner, fylker og landsdeler. Indeksen tar utgangspunkt i landets fem lufthavnkategorier, fra lokale lufthavner og opp til nasjonal hovedlufthavn. For hver kommune vektlegges raskeste reisevei mellom kommunesenteret og de nærmeste lufthavnene som oppfyller hver av de fem lufthavnfunksjonene.

Resultatet viser at det ikke er noen klar sammenheng mellom høy luftfartsdekning og antall lufthavner. På tross av henholdsvis tretten og elleve lufthavner, kommer Nordland og Finnmark dårligst ut. To av fylkene med best flytilbud – Oslo og Buskerud – har ikke flyplasser i det hele tatt.

- Misforholdet skyldes primært to forhold; størrelsen på lufthavnene og de geografiske avstandene, forklarer Bøgh Holmen.

Skepsis hos Avinor
Det er østlandsfylkene Akershus, Østfold, Vestfold – og Oslo – som scorer høyest. Deretter kommer Rogaland. Men det er store variasjoner mellom kommunene. Kommuner med en større flyplass scorer høyt – og høyest scorer Gardermoens vertskommune Ullensaker. Tilbudet på Gardermoen gjør at kommunen også kommer langt bedre ut i denne indeksen enn det andre flyplasskommuner gjør.

I Avinor synes de imidlertid at indeksen gir et litt skjevt bilde. Ifølge seniorrådgiver Jon Inge Lian tar ikke indeksen tilstrekkelig hensyn til at mange innbyggere i nærheten av mindre flyplasser rundt omkring i landet kan være på Gardermoen nesten like raskt som innbyggere i en del kommuner på Østlandet.

- Indeksen har skjevheter. Den fremhever Østlandet, og poengsummene til kommunene i Nord-Norge gjenspeiler ikke det tilbudet som landsdelen har, mener Lian.

Han trekker også frem Luster i Sogn og Fjordane som et eksempel. Kommunen er blant de dårligste i rangeringen, men ligger bare vel en times kjøretid fra Sogndal lufthavn. Innbyggerne der kan være på Gardermoen like raskt som folk bosatt i enkelte kommuner på Østlandet.

Frekvens og lave priser
Analyseselskapet Menon Business Economics opplyser at indeksen kan ses på som en slags sentralitets- eller mobilitetsindikator, som viser hvor lett det er å komme seg rundt i Norge, så vel som til utlandet.

- Gardermoen og de større lufthavnene har luftfartsforbindelser til hele landet med høy frekvens til forholdsvis lave priser. Det vektlegges, sier Bøgh Holmen.

- Men har dere tatt tilstrekkelig hensyn til at mange innbyggere rundt omkring i landet kan komme seg til Gardermoen – via den lokale flyplassen – like raskt som innbyggere på Østlandet klarer med bil og tog?

- Dette har vi tatt hensyn til. Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke bare handler om å ta seg til Gardermoen. Fra mange av de lokale flyplassene er det ikke hyppige avganger til hovedflyplassen, og billettene kan være dyre og begrensede i antall. Reisende i transitt får også en ventetid på Gardermoen og må eventuelt mellomlande. Det slipper passasjerer fra Østlandet, sier Bøgh Holmen. Om Luster har han dette å si:

- Det er en time til en lokal lufthavn med begrenset tilbud og fire timer til Bergen. Jeg har forståelse for at Avinor vil fremstille luftfartsdekningen i Distrikts-Norge som solid, men dette kan neppe betegnes som god dekning.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart