-->

25. april 2013

Skal bli bedre kollektivtilbud til Gardermoen


Foto: Flytoget
Det skal satses stort på kollektivtransport til Oslo Lufthavn. Men det betyr også færre parkeringsplasser. Miljøverndepartementet har bestemt at enda flere skal reise kollektivt til Oslo Lufthavn.
– Vi godkjenner utbyggingen rundt Gardermoen, men stiller krav om en enda høyere kollektivandel for reiser, sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV).I dag reiser 67 prosent av flypassasjerene kollektivt til Oslo lufthavn. Nå skal tallet opp til 75 prosent.
annonse


I tillegg til det eksisterende flytoget, skal det i framtiden satses stort på buss og målet er en splitter ny bussterminal i forbindelse med utbyggingen av flyplassen.

Årsaken til at Miljøverndepartementet er blitt involvert er uenigheter om reguleringsplanen for området. Det er Nannestad og Ullensaker kommune som har fått i oppgave å planlegge hva som skal gjøres med flyplassområdet, men Jernbaneverket og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt innsigelser til planene, i følge NRK.

Vil du skal droppe bilen
– Vi setter et klart krav om å stase på kollektiv, så det må alle myndigheter følge opp, både ved å bygge ut gode busstilbud og ved å opprettholde og utvikle flytoget, sier Solhjell.

Tallet på flypassasjerer vil øke sterkt de neste årene, og miljøvernministeren mener det er nødvendig å stase på kollektive reiser.

Men satsningen innebærer også at det skal tilrettelegges mindre for bilen. I dag er det 18 000 parkeringsplass på Oslo lufthavn og regjeringen ønsker at utbyggingen av antall parkeringsplasser reduseres.

– Parkeringspolitikken er restriktiv, sier Solhjell.

Dermed får ikke kommunene bygge alle de parkeringsplassene de har ønsket.

– God parkering mer miljøvennlig
Ordfører Harald Espelund i Ullensaker kommune er alt annet enn begeistret for Solhjells planer om at flere skal reise kollektivt til Oslo lufthavn og mener det er mer miljøvennlig å satse på bilistene.

– Jeg er fortvilet og totalt uenig. Internasjonal forskning som jeg kjenner litt til sier at noe av det mest miljøvennlige er å ha en god parkering for biler ved en flyplass, sier han.

Espelund mener færre parkeringsplasser vil føre til folk får noen til å kjøre seg frem og tilbake til flyplassen, som innebærer mer kjøring enn om man tar bilen selv.

Må være et alternativ til bilen
Pressesjefen på Oslo Lufthavn, Vegard Gystad, er positiv til miljøvernministerens satsing på kollektivtransport, men frykter at bilister kan få noen utfordringer.

– Målet er at færre skal komme med hit med bil. Derfor satser vi på at det blir et bedre kollektivt tilbud, slik at det blir et reelt alternativ til bilen. Men hvis det ikke skjer så vil de reisende i perioder oppleve at parkeringsplassene er fulle, sier han.

Solhjell er fast bestemt på at det skal satses på kollektivtransporten.

– Det er nødvendig, for ellers vil utslippene gå opp og Oslo trenger virkelig en kollektivsatsning. Det må også inkludere Oslo Lufthavn, sier han.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart