-->

17. mai 2013

Bonuspoeng blir lovlig igjen


Det er igjen tillatt med bonuspoeng på innenriksflygninger
Regjeringen har fra i dag besluttet å tillate bonuspoeng på innenriksflyginger.
Mens SAS jubler, er man lite begeistret over beslutningen i Norwegian.

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve forskriften fra 2007 som forbyr bonusprogram i innenriks luftfart.
annonse- 11 år med bonusforbud i luftfarten har virket. Bonusforbudet har vært viktig for å sikre etablering av mer enn ett flyselskap i Norge, og for å opprettholde konkurransen i luftfarten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud til Osloairports.com.

Regjeringen deler bekymringen Konkurransetilsynet har uttrykt for konkurransen i luftfarten, og særlig i distriktene, når bonusforbudet oppheves. Men i dag er det to store aktører i det norske markedet, og konkurransesituasjonen er mer robust enn da forskriften ble innført i 2007.

Konkurransetilsynet skal likevel følge markedet nøye. Tilsynet blir bedt om å vurdere å pålegge flyselskapene opplysningsplikt knyttet til bruken av bonus­programmer. Forbudet mot misbruk av dominerende stilling sammen med Konkurransetilsynets myndighet til å etterforske og kreve opplysninger gir tilsynet verktøy for å sikre at ikke flyselskapene fristes til konkurranseskadelig bruk av bonusprogram.

- Regjeringen mener derfor at det nå er riktig å oppheve bonusforbudet og falle tilbake på de alminnelige virkemidlene i konkurranseloven. Vi vil vurdere virkemiddelbruken på nytt dersom markedsutviklingen tilsier det. Regjeringen er ikke enig med ESAs rettslige vurderinger om at bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen, sier Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil videre utrede muligheten for å lovregulere at bonuspoeng som opptjenes i arbeidsforhold tilfaller den som betaler for reisen, normalt arbeidsgiver. Formålet med en slik utredning vil være å undersøke om det kan redusere den administrative byrden med å håndheve skatteplikt av privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser samt eventuelle negative konkurransemessige virkninger av å oppheve forskriften.

– SAS får drahjelp
I Norwegian er man oppgitt over at forbudet oppheves og mener myndighetene hjelper konkurrenten.

– Skal jeg være helt ærlig tror jeg det er et hjelpetiltak for SAS. De har ikke tilpasset seg konkurransen på andre måter og er nødt til å få drahjelp fra myndighetene som i mange andre sammenhenger. Når dette er bestemt kommer vi selvfølgelig til å innføre vårt bonusprogram, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne-Sissel Skånvik til NRK.no

Skal jeg være helt ærlig tror jeg det er et hjelpetiltak for SAS som ikke har tilpasset seg konkurransen på andre måter og er nødt til å få drahjelp fra myndighetene slik i mange andre sammenhenger. Vi har valgt å konkurrere i og utenfor Norge og det er klart når dette er bestemt så vil vi selvfølgelig konkurrere med vårt bonusprogram.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart