-->

3. mai 2013

Informasjonsløft for passasjerer og flyselskap


Illustrasjonsfoto
I 2014 skal Avinor ha et nytt trafikkinformasjonssystem på plass som vil forbedre informasjonsflyten mellom lufthavnene og passasjerer, fly- og handlingselskap.

For passasjerene vil systemet kalt ALTi (Avinor lufttrafikkinformasjon) vil kunne gi mer presis og raskere informasjon om forsinkelser og rutetilbud
annonse
- og informasjonen vil distribueres gjennom alle kommunikasjonskanaler som mobil, internett og monitorer på lufthavnen.

- Avinor ønsker å tilby våre passasjerer, kunder og alle aktørene på lufthavnene våre raskere og mer presis informasjon om alle operasjonene som gjennomføres, og ALTi er et innovativt og viktig bidrag inn i dette arbeidet, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Systemet, som leveres av britiske Amor Group til en prislapp på rundt 40 millioner kroner, vil ved siden av bedre publikumsinformasjon kunne gi mer effektiv bagasjehåndtering, redusere flyenes drivstofforbruk – og gi bedre utnyttelse av luftrommet.

Kortere parkeringstid og bedre punktlighet

(Illustrasjon: Kent Enström)


For fly- og handlingselskap vil ALTi levere en rekke tjenester som kan styrke punktligheten, redusere oppholdet på lufthavnen, redusere drivstofforbruket og effektivisere logistikken. Prosjektleder Flemming Hølvold forklarer:

- På en lufthavn er det mange operasjoner som er avhengige av hverandre. Et handlingselskap som skal håndtere bagasjen trenger mest mulig nøyaktig informasjon om når flyet er ved gate for å bruke personell og utstyr på en effektiv måte.

Et fly som har enda mer presis informasjon om når det kan forlate gate, kan redusere drivstoffbruket.

En del av SESAR
ALTi-systemet har også tilknytning til SESAR (Single European Sky)-programmet som jobber for et mer effektivt luftrom i hele Europa og vil gjøre logistikken knyttet til flyreiser enklere.

- ALTi gjør at Avinor kan levere bedre tjenester i luftrommet også. Mer nøyaktig prognose for take off gir bedre kapasitetsutnyttelse i luftrommet, sier Hølvold.

Og for lufthavnene vil systemet blant annet gjøre det enklere å planlegge brøyting, vedlikehold og tekniske inspeksjoner – og gi en bedre utnyttelse av flyparkeringsplasser og gater.

- Det er et betydelig informasjonsløft vi står foran, avrunder Hølvold.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart