-->

3. juni 2013

Norwegian trenger lengre flytid enn SAS


Tregere enn SAS? (Boeing)
Det pågår en bitter kamp mellom SAS og Norwegian om hvem som klarer å overholde rutetabellen best. Da kan statistikken pyntes på ved å beregne seg mer flytid enn strengt tatt nødvendig.
Norwegian tilbakeviser påstandene.


For en tid tilbake innrømmet to Norwegian-piloter overfor VG at det var fast praksis i selskapet å bedre avgangsstatistikken ved å "slippe bremsene" på flyene på rutetid, men før flyet faktisk forlot terminalen.
annonse


Det er denne manøveren som går inn i punktlighetsstatistikken og slik kunne selskapet få det til å se ut som om flyene gikk oftere i rute enn de faktisk gjorde.

Nå viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av flytidene på sentrale ruter i Norge, et annet forhold som kan påvirke punktlighetskampen mellom de to:

Samme tur, ulik tid
I åtte av 12 tilfeller beregner Norwegian seg 5 minutter lenger flytid enn SAS, til tross for at de flyr mellom akkurat de samme flyplassene.

Selv på korte ruter som mellom Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bergen trenger Norwegians supermoderne fly, ifølge selskapets egne rutetabeller, 55 minutter. SAS-flyene bruker bare 50 minutter. I Avinor vil man ikke kommentere ulikhetene, og sier at det ikke eksisterer noe regelverk for hvordan flytider skal beregnes:

- Dette med punktlighet er en ladet diskusjon. Vi har registrert det samme som Aftenposten påpeker. Men vi ønsker ikke å ha noen oppfatning om bakgrunn eller effekt av at selskapene opererer med forskjellige reiselengder, sier pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor.

Gjennomgående
- 5 minutter kan synes for en bagatell å regne for folk flest. For en snuoperasjon på flyplassen er minuttene viktige og kan avgjøre om et fly går og ankommer på rutetid eller ikke. Og med mange avganger pr. dag kan disse minuttene gjøre et kraftig positivt utslag på statistikken, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

- Det var overraskende å se at det var så gjennomgående. Hvis dette er gjort nå for å komme bedre ut på ankomststatistikken i punktlighetskonkurransen, så er det jo litt spesielt, sier han.

- Det er en påstand som er hentet ut fra løse luften. Vi legger opp alle våre ruter for å tilpasse vår såkalte kostindeks. Det er en komplisert, intern beregning om hvilke kostnader vi skal ha samtidig som vi tar optimalt hensyn til miljøet. – Vårt mål er ikke å redusere kostnadene, men å kutte utslippene så mye som mulig. Slik har vi fått de laveste utslippene i bransjen, sier Hesthammer.

Han sier at når Norwegian setter opp lengre flytid enn SAS på helt like ruter, har det ingen sammenheng med ønsker om å bedre punktligheten.

- Det er i alle fall ikke ment slik. For vår del er hensynet til miljøet det viktigste. Hva andre selskap opererer med er noe vi ikke tar hensyn til i det hele tatt, sier Hesthammer.

Johansen i SAS sier at det for SAS´ del ikke er noen tvil om hvor lang tid de bruker på å fly mellom for eksempel Oslo og Bergen, og at tidsbruken er nøye utregnet etter flyselskapets egne erfaringer.

Norwegian tilbakeviser
Aftenpostens oppslag i dag om at beregnet flytid har noe med punktlighet å gjøre er tatt fullstendig ut av løse lufta. Flytid beregnes ut fra en ren operativ vurdering, og er satt slik at den skal være så realistisk som mulig.

Relevante faktorer er blant annet erfaring med ruten og beregning av trafikkmengden inn til flyplassene på ulike tider av døgnet, samtidig som pilotene generelt skal fly mest mulig økonomisk og spare miljøet. Flyr man med «full gass» hele veien gir det høyere drivstofforbruk og mer forurensning, akkurat som ved bilkjøring.

Forskjellen mellom flyselskapene er imidlertid sjelden mer enn fem minutter. På noen ruter har Norwegian beregnet kortere flytid enn konkurrentene, på andre strekninger fem minutter lenger flytid. Det er disse strekningene Aftenposten ensidig har valgt å trekke frem og koble til punktlighet, hvilket er fullstendig misvisende. Både avgangs- og ankomsttid er også tydelig for kundene når man bestiller flyreisen, sier selskapet i en pressemelding i ettermiddag.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart