-->

24. juni 2013

Snart kan du slippe å skru av mobilen før avgang og landing


Foto: Norwegian
Selv om du i dag kan bruke mobiltelefoner, nettbrett og PC-er ombord på fly, hvis du har aktivert flymodus eller skrudd av trådløs teknologi, må du likevel skru av all elektronikk før landing og avgang. Det er strenge restriksjoner på bruk av elektronisk utstyr før flyet når 10 000 fot, det vil si rundt 3 000 meter.

Det kan det nå bli slutt på. Amerikanske luftfartsmyndigheter, FAA (Federal Avaiation Administration), ventes nemlig å lette på restriksjonene for bruk av elektronisk utstyr ombord i fly.
annonseDet er mobilen.no som skriver dette og siterer Wall Street Journal. Avisen viser til eksperter som mener standardene FAA setter, senere vil bli fulgt av luftfartsmyndigheter verden over.

Nevner ikke mobiltelefoner
En arbeidsgruppe bestående av 28 medlemmer fra bransjen og myndighetene skal til høsten levere en rapport om hvilke regler som skal gjelde for bruk av elektronisk utstyr på fly. Det er et utkast til denne rapporten Wall Street Journal har fått tak i.

Sommertrafikken er i gang

Arbeidsgruppen gir ingen anbefalinger for bruk av mobiltelefoner som ikke står i flymodus, siden de ikke har fått tillatelse av FAA til å gi anbefalinger rundt dette. Men i utkastet går det frem at gruppen mener en diskusjon rundt bruk av mobiltelefoner også bør være med i den ferdige rapporten.

Ifølge rapporten lar elektronikken i moderne fly seg i langt mindre grad påvirkes av signaler utenfra, og et forbud mot bruk av elektronisk utstyr er derfor ikke like velbegrunnet i dag som det var tidligere. Forbudet mot bruk av mobiltelefoner til å ringe eller surfe med har imidlertid en annen begrunnelse; det kan forstyrre trådløse nett på bakken i det flyene farer forbi.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart