-->

6. juli 2013

Flytoget vil kjøpe nye tog


Illustrasjonsfoto: Bombardier
Trafikken på Gardermoen ventes å øke med fem millioner passasjerer i 2017. Da må togene som skal frakte dem dit, byttes ut, mener Flytogsjefen.


- Vi ser allerede i dag at folk må stå fordi det ikke er seter nok oppover mot OSL. Det er en flytogstandard vi ikke vil ha, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth.
annonse


Hun mener at passasjerveksten i luftfarten er så sterk at nytt materiell og hyppigere avganger må til for å kunne opprettholde og øke andelen kollektivreisende til og fra Gardermoen.
Silseth viser til en rivende passasjerutvikling og det siste halve året har toget satt tidenes rekord både når det gjelder kunder og omsetning. Det har fraktet 3,3 millioner reisende i første halvår, opp 120 000 fra samme periode i fjor, skriver Aftenposten.

- Vår største konkurrent er fortsatt bilen, men vi ser at stadig flere ønsker å ta toget til flyplassen. Oslo Lufthavn utvider i 2017, og passasjermengden vil da øke fra 22 millioner i dag til 27 millioner. Etter det følger enda en utvidelse raskt. Derfor må vi planlegge nå for å stå rustet. Våre myndigheter ønsker at denne andelen skal være høy. I dag ligger vi på rundt 60 prosent. Å øke denne andelen blir jobben for oss, NSB og busselskapene. Her må vi samarbeide for å løse utfordringen, sier Silseth.

Rask vekst
For å øke ytterligere har Flytoget søkt om å få lov til å kjøre timinutters avganger ikke bare fra Oslo S men utvide dette tilbudet også fra Lysaker. Dette har Jernbaneverket sagt nei til, men togselskapet har nå klaget denne avgjørelsen inn for Jernbanetilsynet.

- Fordi vi ikke fikk til denne utvidelsen nå, kommer vi ikke i gang med hyppigere avganger før slutten av neste år. Det er synd, for vi snakker her om Flytogets raskest voksende marked vest i Oslo, sier Bernander.

Nå har hun også satt fokus på en varig løsning av kapasitetsproblemene og mener at behovet for en utskiftning og modernisering av dagens flytogmateriell vil tvinge seg frem. Prosjektet vil ha en milliardprislapp, avhengig av hvor mange nye togsett og tempoet i fornyelsen det åpnes for.

Tung investering
Flytoget har hatt flere arbeidsgrupper i sving for å utrede innfasing av helt nye tog, men Silseth sier at prosjektet er i en så tidlig fase at de viktigste konklusjoner ennå ikke er trukket.

- Til syvende og sist blir det jo opp til vårt styre og eiere om vi skal få anledning til å foreta disse investeringene. Vi mener de er absolutt nødvendig. Det blir jo snakk om en tung investering, der staten ved Næringsdepartementet må inn i bildet.

- Hvorfor kan dere ikke bare utvide dagens flytogpark for å løse problemene?

- Det kan vi. Men vi ser jo at selv om flytogene vi har i dag som følge av en total renovering stadig fremstår som moderne, skjer det en rivende utvikling i teknologi, økonomi og miljø innenfor tog. Og den utviklingen vil vi bli en del av slik at vi kan tilby passasjerene nye, moderne og effektive tog på den viktigste togstrekningen i Norge i dag, sier Silseth.

Bussene mer fleksible
Både SAS flybussen og Flybussekspressen melder at sterk passasjervekst på Gardermoen ikke vil være noe problem å håndtere.

- Vi følger utviklingen nøye, og dersom det viser seg at vi får kapasitetsproblemer, kan vi bokstavelig talt ordne det over natten. Det vil trolig løses med økt kapasitet på eksisterende avganger, men vi kan også utvide antall avganger, sier administrerende direktør Bjørn Østby i Flybussekspressen.

Driftssjef i SAS Flybussen, Per-Kristian Aspelund, forteller at utfordringen er når flytrafikken konsentrerer seg på enkelte tidspunkter på dagen.

- Dette gjør oss sårbare, ettersom vi har kapasitet på vel 50 personer pr. avgang, i motsetning til Flytoget. Det går stort sett greit i dag, men enkelte ganger må vi sette igjen folk.

Nærings- og handelsdepartementet, som formelt eier Flytoget, har følgende kommentar til planene:

- Flytoget er et kommersielt selskap, og det er styret og administrasjonen som fastsetter selskapets strategier og planer.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart