-->

23. juli 2013

Kjappere transfer kan gi milliard­inntekter


Illustrasjonsfoto
I løpet av et års tid kan det være slutt på at passasjerer fra utlandet må sjekke inn bagasjen på nytt ved Oslo Lufthavn når de skal videre innen Norge. Da håper Oslo Lufthavn å ha på plass en ordning de mener ikke bare vil bli en kraftig forenkling for dem som reiser via flyplassen, men som også vil kunne trekke nye flyselskaper og nye ruter til landets hovedflyplass.
Norge er et av de få landene i Europa hvor passasjerer som flyr inn fra utlandet og skal videre innenriks må plukke opp innsjekket bagasje, ta den med gjennom tollen, for så å sjekke den inn igjen. Men det blir det sannsynligvis snart slutt på.
annonse


Den nye løsningen for gjennomreisende passasjerer er, i følge Aftenposten, anslått å koste rundt 40 millioner kroner, og vil være en gullgruve for flyselskapene og flyplassen. I en rapport som er utarbeidet for Samferdselsdepartementet anslår flyselskapene selv en økt omsetning på 1,8 milliarder kroner allerede etter tre til syv år.

Ivrige
I Samferdselsdepartementet er man positive til den nye ordningen.
- Vi er opptatt av å trekke en konklusjon i saken så raskt som mulig. Vi mener dette er et viktig tiltak for å forenkle reisen for folk. I tillegg vil det styrke OSL som transferlufthavn. Stortingsflertallet har også vist et stort engasjement for å få på plass en forenklet transfer, sier statssekretær Geir Pollestad (Sp) til Aftenposten.

Alle direkteruter fra Gardermoen finnes her

På OSL avventer direktøren for terminaldrift, Knut Holen, den politiske behandlingen og sier at prosjekteringen og byggingen vil kunne være ferdig allerede neste høst hvis det blir gitt klarsignal for forslaget.

- Vi er ivrige etter å komme i gang, og få fjernet et kraftig irritasjonsmoment for mange reisende, sier Holen.

Ivareta sikkerheten
Han sier at utfordringen hele tiden har vært å finne en løsning på kjappere transfer, ned fra 55 til 35 minutter, som samtidig ikke skal gjøre at dagens kontrolloppgaver for tollvesen og politi blir svekket i forhold til i dag.

- Vår hensikt er å sikre bedre flyt for passasjerer og et bedre tilbud til flyselskapene, ikke å gjøre det enklere for folk med kriminelle hensikter å komme seg inn i landet. Vi regner med at rundt 850 000 reisende til OSL skal videre med andre fly, så det er ingen liten passasjergruppe som forhåpentligvis snart kan gå en enklere flyreise i vente, sier Holen.

Sikre inntekter
OSL er åpen om at løsningen skal ivareta reisendes mulighet til å handle ved ankomst.

- Den avgiftsfrie handelen er viktig for finansieringen av flyplassystemet i Norge i dag. De fleste som reiser har jo lyst til å handle i taxfree-butikken, også som en lettvint løsning når man har vært ute på tur, sier Holen.

Velger København
Gjennom undersøkelser vet OSL at svært mange passasjerer som reiser interkontinentalt velger å reise via København eller Amsterdam, fordi disse flyplassene gir passasjerene mulighet for vidreforbindelser til norske flyplasser uten å måtte sjekke inn bagasje på nytt.

Dermed håper OSL nå at de skal bli mer attraktiv å opprette ruter til av utenlandske flyselskaper.

- Vi er opptatt av å få flere interkontinentale ruter. Med enklere transferløsninger vil det være en viktig konkurransefaktor for oss overfor andre flyplasser i Skandinavia. Også mange utlendinger uttrykker undring over dagens tungvinte ordning. Nå stiller en samlet arbeidsgruppe seg bak forslaget som vil forenkle prosessen. Det gjør det enklere for de politiske myndighetene å si ja, mener Holen.
annonse


- Godt nytt for de reisende
Flyselskapene er glade over at det ser ut til å bli en forenkling for gjennomreisende passasjerer på Oslo Lufthavn.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon. Bra for passasjerene som får en enklere reiseopplevelse og bra for flyplassen som unngår å få sin sikkerhetskontroll belastet mer enn høyst nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø i SAS til Aftenposten.

Flyselskapene har i mange år bedt om en bedre løsning for passasjerer som kommer fra utlandet og skal videre med fly innlands.

De har bl.a. henvist til nabolandet Sverige der man har funnet en grei ordning hvor tollfunksjonen blir gjort på sluttdestinasjonen. Utvalget har konkludert med at den svenske modellen ikke er mulig i Norge, men deler av den er likevel brukt for den ordningen som nå foreslås innført på OSL.

Hilses velkommen
Også for flyselskapene blir en enklere prosess en lettelse:

- Vi kan legge opp ruter med kortere transfertid. Men fremfor alt er dette godt nytt for de reisende. Jeg kjenner personlig folk som ofte reiser mellom Stockholm og Bergen som heller legger turen om København i stedet for Oslo nettopp for å unngå plunder og heft på OSL med ny innsjekk og sikkerhetskontroll, sier Sandstø.

Hos Norwegian sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen:

- Vi har alltid vært opptatt av å tilby løsninger som gjør reisen enklere for passasjerene, så dersom myndighetene tilrettelegger for en slik ordning hilser vi den absolutt velkommen.

Tollvesenet vil ikke kommentere forslaget etatens representanter i utvalget selv har stilt seg bak:

- Saken ligger til vurdering i berørte departementer og Tollvesenet ønsker derfor ikke å kommentere den, skriver kommunikasjonsrådgiver Thore Simenstad i en e-post til avisa.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart