Norwegianmeklingen starter førstkommende fredag


Illustrasjonsfoto
Meklingen for pilotene i Norwegian starter fredag 1. november hos Riksmekleren i Oslo. Det er satt av tre dager til forhandlingene - 1., 2. og tredje november. Forhandlingene skal ledes av Riksmekler Nils Dalseide.


Dersom partene ikke blir enige innen fristens utløp klokken 24.00 søndag den 3. november vil 620 piloter gå ut i streik fra og med mandag 4. november.
annonse


Pilotforeningen i Norwegian og fagforbundet Parat brøt forhandlingen med selskapet og NHO Luftfart mandag 14. oktober. Årsaken til bruddet var - ifølge pilotene, at selskapet ville svekke deres forhandlingsrett ved å flytte dem ut av morselskapet og inn i nyopprettede selskaper.

annonse | elektroimportøren


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2020
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart