-->

25. november 2013

De Grønne vil ha dyrere flyseter


Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne vil ha dyrere flyseter (foto: MDG)
Flytrafikken må ned, mener Miljøpartiet De Grønne. I dag offentliggjør partiet sitt alternative forslag til statsbudsjett, og vil gjeninnføre en flyseteavgift som skal sette en bremse for spontane flyturer.
- Det er mange som er enige i at dette er uholdbart. EU-landene forsøker å innføre avgifter, men møter stor motstand fra asiatiske land. Problemstillingen er godt kjent, og MDG ønsker å gjøre noe med dette nå, sier stortingrepresentant Rasmus Hansson, som nå legger sit første forslag til statsbudsjett.
annonseVil vingeklippe Avinor
Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil gjøre to ting: Innføre en flyseteavgift på 300 kroner pr sete for innenlandsturer, og 600 kroner pr. sete for utenlandsturer. De vil også stramme inn Avinor, i følge NRK.no. Ved å ta inn mer utbytte fra det statlige selskapet som administrerer bruken av det norske luftrommet, ønsker MDG å minske Avinor's muligheter til å bygge nye eller utvide eksisterende flyplasser.

- Slik at vi ikke får en tilsvarende situasjon som på veiene, der det er et kappløp om ytterligere veiutbygging, sier Hansson.

- En bremsing av flytrafikken vil ikke få en massiv konsekvens, men det er en start. Vi minner også om at Norge hadde en flyseteavgift så sent som 2001, dette er ikke noe revolusjonært tiltak. Men det er et viktig signal om at vi må få flyprisene opp på et noenlunde normalt nivå.

Hansson: - Vanvittig billig
Det er nå ifølge MDG's leder og stortingsrepresentant billigere å fly på handletur til Glasgow enn det er å ta drosje fra Oslo sentrum til Sagene på en lørdag kveld. De reelle klimakostnadene av en normal flytur er veldig mye høyere enn det de reisende betaler i billettpriser til lavprisselskapene, mener Hansson.

- Den reelle regningen skyver vi over på de menneskene som må ta klimaendringene som flytrafikken bidrar til.

En flyplass dette vil få direkte konsekvenser for, er Moss Lufthavn Rygge. Her har Ryanair sin norske base, og nesten all flytrafikken går til og fra utenlandske destinasjoner med det irske lavprisselskapet.

Klimakonsekvensen av den årlige flytrafikken til og fra Moss Lufthavn Rygge fører ifølge utregninger Cicero Senter for klimaforskning har gjort for NRK Østfold til en tilførsel av en halv millon tonn CO2 til atmosfæren.


Uheldig for Moss Lufthavn Rygge
Markedssjef Silje Thoresen ved
Moss lufthavn Rygge (foto: MLR)

Neste høst ønsker Ryanair å øke sin flyaktivitet på Rygge med rundt 50 prosent.

- En slik avgift vil være uheldig for Moss Lufthavn Rygge, sier markedssjef Silje Thoresen i Rygge Sivile Lufthavn, MLR's private driftsselskap.

- Direkte vil det bety at flybilletten i prinsippet blir dyrere, og de vil påvirke folks evne til å kjøpe flybilletter til utlandet. Og folk som kjøper flybilletter til utlandet er det vi lever av.

Hansson, er det riktig å strupe én flyplass i dette systemet?

- Det vil ihvertfall være riktig å se på en konsesjonssøknad med klimaøyne, og ikke bare med den snevre markedslogikken som hittil er lagt til grunn for å forvalte flytrafikken. En konsesjonsbehandling som setter en ny standard for hvordan man videre vurderer utviklingen av flytrafikken i Norge må man absolutt få. Dette kan være veldig nyttig som startpunikt for en bredere revurdering av flytrafikkutviklingen.

Rygge kommer trolig til å vokse kraftig, Gardermoen skal bygges ut. Vil flyseteavgiften være et effektivt grep?

Må ses sammen med annen kollektivtrafikk
- Det kan være ett av flere aktuelle grep. Vi starter med en nokså moderat flyseteavgift i det statsbudsjettforlsaget vi legger frem i dag, så får vi se på effekten av det. Det vil antagelig bremse litt på de aller heftigste spontane flyturene, men ikke komme i veien for de som faktisk trenger en flytur.

- Og så må dette kombineres effektivt med annen kollektivtrafikk, på bakken. Poenget er at dette skal være en mer klimavennlig og sterkere konkurrent til det som i dag er en ensidig satsing på fly.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart