-->

27. november 2013

Skal designe verdens beste lufthavn


Skal designe verdens beste lufthavn (Foto: Espen Sollie/ OSL AS)
Hvordan ville du utformet verdens beste lufthavn, dersom du startet med blanke ark? Avinor skal bruke designmetodikk for å finne svaret.
Med et tjenestedesignprosjekt på Oslo Lufthavn som ledestjerne og design og brukerinnsikt i kofferten har Avinor satt seg et luftig mål: De skal utvikle verdens beste lufthavn.


Nå har selskapet fått en halv million kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å gå videre med arbeidet. Dette garanterer at designmetodikk blir brukt helt fra starten av planleggingsprosessen, der rammebetingelser og føringer legges.
annonse


– Det handler om å se hele flyplassen fra ståstedet til både passasjerer og personell. Ved å bruke metodikk som gir større brukerinnsikt skal dette prosjektet bidra til flere innovative løsninger. Dette kan kanskje til og med videreføres til andre offentlige samferdselsprosjekter, sier Cathrin Blitzner Møller, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

Ved å la designere gjennomføre grundige brukerundersøkelser og -studier skal prosjektet komme fram til en rekke nyvinninger. Passasjerflyt, innsjekking, bagasjehåndtering, sikkerhetskontroll, ombordstigning og transitt er noen av områdene som skal under lupen.

Dersom konseptet blir vellykket vil det kunne benyttes ved bygging av fremtidige lufthavner. Deler av konseptet vil kunne brukes ved eksisterende lufthavner, eller ved oppgraderinger eller utbygging av terminalbygg.


FAKTA

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram (DIP):

* Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).
* Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
* Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk hvor målet er å øke treffsikkerheten og øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.
* Gjennom å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen bidrar DIP til at nye produkter og tjenester gir økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.
* Siden første utdeling har hele 624 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 291 millioner kroner fra programmet.
* I løpet av fem år er det delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart