-->

27. november 2013

Stadig flere rabiate flypassasjerer


Stadig flere rabiate flypassasjerer (Illustrasjonsfoto: Norwegian)
Norske flyselskap opplever stadig flere uregjerlige passasjerer. Det er rapportert om 94 hendelser hittil i år, mot 81 hendelser i hele fjor. Det er en økning på 16 prosent.
Eirik Svare er seniorrådgiver i analyseavdelingen i Luftfartstilsynet. Han forteller at de ser alvorlig på økningen, spesielt fordi det er økning også i de mest alvorlige sakene, de som handler om fysiske angrep på medpassasjerer eller besetning.
– Denne økningen opptar oss selvfølgelig. Det skjer stort sett på internasjonale flyginger, og alkohol er en fellesnevner, sier Svare.
annonse


I 2011 ble 45 saker meldt inn til Luftfartsverket, det var 81 saker i hele fjor og altså 94 hittil i år.

– Nulltoleranse
Flygesjef Tomas Hesthammer i Norwegian sier til NRK.no de har nulltoleranse på uregjerlige passasjerer. Alle blir politianmeldt, og det får økonomiske konsekvenser.

– Hvis det er så alvorlig at det er nødvendig med mellomlandinger, så er det snakk om sekssifrede beløp. Nylig hadde vi en passasjer som fikk en regning på 260.000 kroner, sier han.
Mange av sakene gjelder røyking, og det gir minst 10.000 kroner i bot uansett

Hesthammer forteller at de har i snitt ett tilfelle i uken, altså ett tilfelle av rundt 30.000 flyginger. De ser at tallet stiger, sier han, men at det i forhold til veksten i trafikken så er tallet konstant.

Tar kontakt i etterkant
Informasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe forteller at selskapet ikke opererer med noen svarteliste over vanskelige passasjerer, men at de ofte kontakter passasjeren eller arbeidsgiveren, om arbeidsgiveren har betalt billetten, i ettertid.

– Vi ber arbeidsgiver ta opp hendelsen med vedkommende og sørge for tiltak slik at det ikke skjer igjen. Dette har hatt veldig god effekt. De fleste beklager og forsikrer at dette ikke skal skje igjen, sier han.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart