-->

17. desember 2013

IATA: kraftig vekst i flytrafikken innen 2017


 Illustrasjonsfoto
IATA forventer en etterspørselsvekst på 31 prosent innen 2017. Det betyr et økt billettsalg på hele 930 millioner – langt større vekst enn i forrige fireårsperiode. 

The International Air Transport Association (IATA) offentliggjorde nylig at de forventer en enorm vekst i antall passasjerer de neste årene. Fra 2012 til 2017 vil volumet av flypassasjerer øke med nesten en tredjedel.Til sammen ventes det at flyselskapene selger hele 3,91 milliarder billetter – 930 millioner flere enn i 2012.
annonse


Den årlige veksten er ventet ligger på 5,4 prosent, noe som er langt mer enn for årene 2008 til 2012. Da var veksten på “kun” 4,3 prosent, noe IATA mener finanskrisen er forklaringen på.

Som ventet er det særlig på innlandsrutene veksten kommer. Av økningen på 930 millioner vil innenlandsreiser øke med 638 millioner passasjerer, mens utenlandstrafikken øker med 292 millioner.

Heller ikke uventet er det at det er i Midt-Østen og Øst-Asia/Stillehavet den kraftigste veksten er ventet å finne sted. Disse områdene er ventet å hvert år vokse med 6,3 og 5,7 prosent. Den største veksten for et enkelt marked er ventet i Kina og her vokser etterspørselen etter billetter innen eget land voldsomt. I 2017 er det ventet at hele 75 prosent, eller 225 millioner, av de solgte billettene er innen landets grenser.

På tross av enorm vekst østover, så er det fortsatt det amerikanske flymarkedet som vil være størst. Veksten vil være langt lavere her, kun 2,2 prosent årlig, men det betyr likevel at hele 677,8 millioner passasjerer flyr innenriks i USA i 2017.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart