-->

6. desember 2013

Laber november for SAS


SAS fikk en passasjernedgang på to prosent i november (SAS Group)
SAS fikk en passasjernedgang på to prosent i november til 2.15 millioner passasjerer. Det førte til et fall i kabinfaktoren i forhold til samme måned i fjor på 2.8 prosentpoeng til 68 prosent.

Den tilgjengelige kapasiteten (ASK) økte med 3.2 prosent, mens betalte setekilometer (RPK) falt med 0.9 prosent.
De interkontinentale rutene hadde en økning i RPK på 0.9 prosent i november, mens det var en tilbakegang i innenriks ( 1.9 prosent) og i den intraskandinaviske/europeiske trafikken (3,9 prosent).
SAS hadde i oktober en nedgang i yielden på 1.9 prosent. Yieldtallene for november kommer senere.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart