Norwegian har mer tilfredse kunder enn SAS


Norwegians kunder er mest tilfredse (Norwegian)
Årets måling av flyselskaper viser at kundene til Norwegian er mer tilfreds enn kundene til SAS, noe som er tilfellet både i Norge og i Sverige.
- Hovedårsaken til dette er at kundene opplever at de får mer for pengene hos Norwegian enn hos SAS, sier Fredrik Høst i EPSI Norge, som står bak målingene. Som i fjor så viser årets måling at de reisende forventer noe mer av SAS enn av Norwegian, og da særlig innen kundeservice.
- Kundene opplever ingen vesentlig kvalitetsforskjell mellom Norwegian og SAS, men kundene til Norwegian melder i år om en markant bedre reisekomfort sammenlignet med i fjor, fortsetter Høst.
– Dette er en viktig årsak til at kundetilfredsheten til Norwegian har gått frem.annonse | tanum


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artikler og annonser