-->

15. desember 2013

Norwegian får utvidet dispensasjon for å bruke Dreamlinerflyene


Norwegian får utvidet dispensasjon for å bruke Dreamlinerflyene (Norwegian)
Luftfartstilsynet har innvilget Norwegians søknad om utvidet dispensasjon fra kravet om norsk registrering. Dette betyr at selskapets Dreamliner-fly fortsatt vil være på vingene selv om den irske lisensen Norwegian har søkt om lar vente på seg.


- Grunnen til at vi søkte var at vi ville være føre var i tilfelle det irske tilsynet trengte noe mer tid over jul og nyttår.
annonse
Nå har det norske tilsynet behandlet søknaden og besluttet å forlenge fristen til første april, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til E24.

Norwegian fikk i juni dispensasjon fra Luftfartstilsynet i Bodø til å bruke irskregistrerte fly på norsk flylisens fram til 23. desember. Planen var å skaffe en irsk lisens i løpet av denne perioden.

Denne er imidlertid ikke på plass, og Norwegian har bedt om forlenget dispensasjon i Norge. Dersom det ikke gikk i boks, risikerte selskapet i verste fall at langdistanseflyene ble stående på bakken.

Luftfartstilsynet har tidligere gitt uttrykk for at en forlengelse ikke var noen formalitet, og praksisen har også møtt motstand fra blant andre arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Men i et ferskt vedtak utvides dispensasjonsperioden til 1. april.

- Når det gjelder perioden for en forlenget godkjenning, mener Luftfartstilsynet det er viktig at perioden ikke blir lengre enn nødvendig, skriver tilsynet.

- Hvis det skulle vise seg at grunnlaget for godkjenningen skulle opphøre, for eksempel fordi virksomheten ikke lar seg overføre til det irske selskapet fordi det ikke får de nødvendige irske tillatelser, må luftfartøyet straks overføres til Norges luftfartøyregister.

Rammet av USA-strid
I vedtaket fremgår det at irske luftfartsmyndigheter har opplyst til Luftfartstilsynet at det er ventet at Norwegians søknad vil være ferdig behandlet i løpet av desember.

Norwegian opplyser i sin søknad at de også kjører et parallelt løp mot de amerikanske myndighetene, og at denne prosessen har blitt forsinket grunnet den føderale nedstengingen i etterkant av budsjettstriden. Dette er søknadens hovedårsak.

- Vi frykter at tilsvarende situasjon i USA kan oppstå på nytt i midten av januar, og vi ønsker derfor å ta høyde for dette allerede nå ved å søke om forlengelse av innleiegodkjenningen inntil maksimal dispensasjonsadgang, skriver Norwegian.

Google+


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage