-->

3. januar 2014

Forbrukerrådet ut mot Norwegian


Adm. dir i Norwegian, Bjørn Kjos (Norwegian)
Forbrukerrådet har siden i sommer fått hundrevis av henvendelser fra fortvilte forbrukere som har opplevd forsinkelser og kanselleringer på langdistanseflyvningene til Norwegian.

- Dette er slett service. Vi mener at Norwegian ikke gir god nok informasjon til passasjerene sine, og at passasjerer ikke får de rettighetene de har krav på sier direktør Randi Flesland.


Flyselskapene har i utgangspunktet ikke ansvar for fabrikasjonsfeil, og forbrukeren har i slike tilfelle ikke rett på standardkompensasjon eller erstatning ut over den.
annonse


Det går likevel en grense for når flyselskapet kan avvise kunder med en slik begrunnelse mener Forbrukerrådet.

- Vi mener at grensen er nådd for Norwegian. De gjør ikke nok for at folk skal komme frem i tide. Problemene med de nye Dreamlinerflyene har vært kjent i minst et halvt år, og nå må selskapet regne med at hyppige forsinkelser og kanselleringer også vil forekomme i fremtiden. Det er selskapets ansvar. Det er urimelig at passasjerene skal bære hele risikoen for unødvendige forsinkelser, sier Flesland til Osloairports.com.

Forsinkelsene kan ødelegge merkevaren på lang sikt

Forbrukerrådet oppfordrer folk som har fått avslag fra Norwegian på grunn av tekniske problemer med en Dreamliner om å klage til Transportklagenemnda for fly.

For dårlig informasjon
Forbrukerrådet mener også at Norwegian informerer for dårlig om flyrettighetene. Etter loven er flyselskapet pliktig til å informere folk om rettighetene, og Luftfartstilsynet kan komme med bøter om selskapet ikke oppfyller forpliktelsene sine.

- Vi har tidligere oppfordret Norwegian, SAS og Widerøe om å forbedre flyrettighetsinformasjonen sin. Vi er allerede i en positiv dialog med Norwegian, og håper at det nå blir fart på arbeidet, avslutter Randi Flesland.DETTE HAR DU KRAV PÅ

Flyselskapet skal dele ut skriftlig informasjon til passasjerer som blir rammet av en forsinkelse på minst to timer. Informasjonen skal inneholde fakta om dine rettigheter og hvordan man kontakter den myndighet som har tilsyn med reglene.

Du har krav på forpleining slik som ved innstilling og overbooking når forsinkelsen er på mer enn 2–4 timer avhengig av hvor lang flyturen er

 Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap.

Kompensasjonen er 250 euro for alle flyvninger opptil 1500 km, 400 euro for alle flyvninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km 600 euro for alle øvrige flyvninger.

Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flyvning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flyvningen som var bestilt med mer enn 2–4 timer avhengig av den opprinnelige flytiden.

Kilde: Forbrukerrådet.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart