-->

16. januar 2014

Varslet flyvelederstreik avblåst


Varslet flygerstreik avblåst
Det blir ingen streik blant europeiske flyveledere denne uken.

De franske og tyske fagforeningene som organiserer flyvelederne i disse to landene, velger å utsette sine protester mot Single European Sky 2 - programmet inntil videre.


De franske flyvelederne som er organisert gjennom SNCTA varslet i forrige uke om en fem dager lang streik mellom den 27. og 31. januar.
annonseDessuten skulle tyske flyveledere gjennomføre en éndags sympatiaksjon den 30. januar.
Det er samme dagen EU-kommisjonen skal stemme over den videre framdriften og implementeringen av Single European Sky 2 - programmet. Programmet som i korte trekk går ut på å dele overvåkingen av det europeiske luftrommet inn i ni soner, mot dagens 28.

Europeiske flyveledere truer med streik

Streikeplanene har støtt på motstand, blant annet fra ledelsen i Lufthansa som mener at streiken er politisk og ikke har noe med lønn og arbeidsvilkår. Selskapet leverte inn en stevning til en domstol i München, for å få stoppet bruken av streik som et våpen mot avstemningen i EU-kommisjonen.

Franske flyveledere har nå også besluttet å avblåse sine varslede kampanjer- inntil videre.


Google+ twitterfacebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart