-->

26. juli 2014

Politiet presiserer om grensekontroll på indre Schengengrenser


I forbindelse med økt nasjonal beredskap og politiets økte tilstedeværelse gjennomfører politiet økt personkontroll på territoriet inkludert nasjonale grenser.

Politiet understreker at dette ikke medfører krav om ID-dokumentasjon utover det som kreves i en normalsituasjon, og at de som er på reise ikke skal bekymre seg for å få komme tilbake til Norge.

Kontrollen utføres av norsk politi i Norge, på steder og til tider basert på tilgjengelig kunnskap og operative vurderinger. Politiet har ikke anmodet andre land og/eller aktører om bistand til kontrollaktivitet. (politi.no)www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart