-->

26. juli 2014

Stadig billigere å fly interkontinentalt


En sortmalt Boeing Dreamliner fra Air New Zealand (Illustrasjonsfoto)
Langdistansebillettene har blitt billigere i løpet av året og det kan se ut til at prisene vil fortsette å falle på sensommeren og tidlig høst.

I øyeblikket er det en overkapasitet i markedet i forhold til etterspørselen. Norwegian selger nå en tur-retur til Bangkok for litt over 3.800 kroner.
Konkurransepresset i internasjonal luftfart har sjelden vært større enn i år.
annonse


Det avspeiles i konstante fall i billettprisene. Dette fremgår av den regelmessige prissjekken som reisesøkemotoren Travelmarket.no foretar og publiserer som Norsk Flyprisindeks. Den 65. utgaven tar for seg avreiser i uke 34 (18-24. august 2014). Da er det mellom 9 og 16 prosent billigere å reise fra både Oslo, Bergen og Trondheim til de ti utvalgte oversjøiske storbyene.

Endring i billettprisene fra 2010 til 2014

InterkontinentaltUke 34 – 2014Uke 34 - 2013Uke 34 - 2012Uke 34 - 2011Uke 34 - 2010Endringer i %
Oslo   5308,-   5631,-   5751,-   5834,-   5856,-     -9%
Bergen   5841,-   6507,-   6382,-   6563,-   6945,-   -16%
Trondheim   6451,-   7016,-   6822,-   6971,-   7314,-   -12%
Note: Prisene gjelder avreiseuke 34 og er gjennomsnittet av de laveste billettprisene til de 10 oversjøiske destinasjonene som inngår i Norsk Flyprisindeks. Priser i NOK inklusive skatter og avgifter, men eksklusive eventuelle tillegg for bagasje, setevalg, mat ombord og betalingsgebyr.


Dette er et klassisk eksempel på at tilbud og etterspørsel styrer prisdannelsen på flybilletter. I øyeblikket er det en overkapasitet i markedet i forhold til etterspørselen. Den sterke konkurransen tvinger flyselskapene til å sette ned prisene, da de heller vil ta mindre for billettene enn å risikere å fly med mange tomme seter, forklarer Ole Stouby, Administrerende direktør hos Travelmarket.no, om bakgrunnen for det markante prisfallet.

Det er særlig langdistanserutnee til Bangkok, New York og Sydney som trekker indekstallene ned. Norwegian selger en tur-retur til Bangkok for litt over 3.800 kroner, og det er den hittil laveste billettprisen i sensommeren registrert av Norsk Flyprisindeks.

Til New York er det også Norwegian som legger press på markedet, mens de billige billettene til Sydney skyldes en aggressiv salgskampanje fra Air Berlin i samarbeid med Abu Dhabibaserte Etihad Airways. "Down-under" tur-retur for drøye 8.200 kroner er svært billig for årstiden.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart