-->

19. august 2014

Nordmenn sier nei til salg av Flytoget


Nordmenn sier nei til salg av Flytoget (osloairports.com)
Regjeringen vil vurdere å redusere eierandelen i Flytoget, men nordmenn flest ønsker ikke å selge selskapet. Det viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen som Sentio Research har gjennomført på oppdrag fra Nationen, viser at nesten seks av ti sier klart nei til et salg, mens kun to av ti mener det er en god idé.
– Staten trenger ikke pengene fra et slikt salg, vi har nok på bok i Statens Pensjonsfond.
annonse


Men ett argument er faktisk viktigere, og det er strategisk. Jeg mener at vi skal ha høy terskel for å selge strategisk infrastruktur, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier regjeringen ønsker å redusere det statlige eierskapet gradvis, både for å styrke det private eierskapet og sikre maktspredning.

– Skal staten være eier, må det være særskilte grunner til det. Vi mener at det ikke foreligger slike grunner til at staten bør være en langsiktig eier av Flytoget. Derfor åpner vi for å vurdere løsninger som innebærer en reduksjon av statens eierandel, sier han.

Han understreker imidlertid at det ennå ikke er noen konkrete planer om et salg. Først når næringskomiteen på Stortinget gir fullmakt til å redusere statens eierandel, vil spørsmålet bli vurdert.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart