-->

13. august 2014

Norwegian med passasjerrekord og høy fyllingsgrad i juli


Norwegian fløy nærmere 2,5 millioner passasjerer i juli måned (Foto: Osloairports.com)
Norwegian fløy nærmere 2,5 millioner passasjerer i juli 2014, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Aldri har så mange passasjerer fløyet med Norwegian i en enkeltmåned. Fyllingsgraden var på 88,2 prosent.

I juli fløy 2 489 974 passasjerer med Norwegian, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 38 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 34 prosent denne måneden. Fyllingsgraden var 88,2 prosent, opp 2,3 prosentpoeng.

- Vi er svært tilfreds med at passasjerveksten fortsetter og at vi selv med stor kapasitetsvekst fyller opp mot ni av ti seter. Spesielt i lys av usedvanlig godt sommervær i Skandinavia, er trafikktallene for juli sterke. Det er også gledelig at stadig flere kunder utenfor Skandinavia velger Norwegian, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart