-->

21. november 2014

Første hub i verden med faste biodrivstoffleveranser


Statoil Aviation skal levere biodrivstoff til Oslo lufthavn (Avinor/ Lasse Vangstein)
Over en periode på et år fra mars 2015, vil Statoil Aviation levere 2,5 millioner liter biodrivstoff til tankanlegget på Oslo Lufthavn. Dette utgjør cirka 3000 flygninger mellom Oslo og Bergen med 50 prosent innblanding av biodrivstoff. I første omgang vil det trolig bli levert biodrivstoff fra brukt matolje, men store aktører i innenfor kraft- og skogsindustrien i Norge ser nå på muligheten for skogbasert storskala-
produksjon av biodrivstoff til luftfarten i løpet av få år.
- Det er ikke utenkelig at vi i Norge har storskalaproduksjon av bærekraftig biodrivstoff for fly til en konkurransedyktig pris i 2020, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
annonse


Styrker miljøprofilen
- Jeg er stolt over at Oslo Lufthavn, som første hub i verden, vil tilby våre kunder faste leveranser av biodrivstoff. Sammen med mange andre tiltak vil dette gi klima- og miljøarbeidet vårt et ytterligere løft, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas, om nyheten som blir lansert globalt på en større konferanse i Dubai onsdag 19. november.

- God start
- Dette er en god start for utvikling av markedet for biodrivstoff til luftfarten. At Avinor bidrar til å gjøre Oslo Lufthavn til den første huben i verden der alle flyselskap har tilbud om å fylle biodrivstoff, viser at det er mulig med et grønt skifte. Samtidig er det viktig at myndighetene kommer på banen med virkemidler som muliggjør enda større bruk av biodrivstoff i luftfarten, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm.

Fra tester til forretning
Statoil Aviation har nå tatt biodrivstoff for luftfart fra test- til forretningsnivå.

- Vi er stolte av å kunne tilby flyselskapene fra Oslo Lufthavn biodrivstoff som en normal del av den daglige operative driften. De kontraktene vi nå har signert med flere flyselskap representerer et gjennombrudd for bransjen, og markerer et taktskifte i arbeidet for en grønnere luftfart. Jeg vil takke Avinor, SkyNRG og de flyselskapene som har inngått avtaler med oss om biodrivstoffleveranser, sier visepresidenten i Statoil Aviation, Thorbjörn Larsson.

Statoil Aviation har per i dag inngått avtale med Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings, Eurowings, Brussels Airlines) SAS og KLM om leveranser av biodrivstoff på Oslo Lufthavn.

Industrielle initiativer
Det foreligger to konkrete industrielle norske initiativ for produksjon av biodrivstoff i dag; Statkraft og Södra på Tofte i Hurum, og Viken Skog / Treklyngen på Follum i Hønefoss. Begge prosjektene ser på mulighetene for å produsere både biodiesel, som tungtransporten har behov for, og biojetfuel som luftfarten trenger. Èn biodrovstoffabrikk kan produsere nok biojetfuel og biodiesel til å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart med 10-15 prosent, og gi store utslippskutt i vegtransporten.

Produksjon av biodrivstoff kan bli en vinn/vinn-situasjon for Norge gjennom å gi reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning fra skogen – et viktig steg mot en bærekraftig industri i Norge og omleggingen til det fornybare nullutslippssamfunnet.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart