-->

21. januar 2015

Førerløs på rullebanen?


Er førerløse brøytebiler framtiden? (Ill. Avinor)
Førerløse brøytebiler? Ja, det kan bli virkelighet om Avinor lykkes med å koble de rette teknologiske miljøene sammen i arbeidet med å utvikle en prototyp.

- Vi starter et prosjekt nå for å se om vi kan få leverandører av forskjellige teknologier og utstyr til å utvikle en prototyp på førerløse kjøretøy til bruk for eksempel ved brøyting av rullebanene, forteller prosjektleder Hans Børre Joakimsen.Utviklingen – og eventuell anskaffelse av førerløse kjøretøy, blir organisert som en såkalt « innovativ offentlig anskaffelse» og er en pilot inn i nasjonalt program for leverandørutvikling.
Avinor inviterer først alle mulige interessenter til et dialogmøte. Formålet er å se om det er grunnlag for en konkurranse om førerløse kjøretøy på lufthavnene.

- Vår ambisjon er å tilrettelegge for - og skape en arena for innovasjon og nytenkning, sier Joakimsen, som håper er at prototypen er klar innen 3 år. Førerløse kjøretøy kan i likhet med for eksempel fjernstyrte tårn, blir et viktig bidrag i arbeidet med å effektivisere driften til Avinor.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart