-->

21. februar 2015

Flytoget vil inn i lokaltrafikken


Flytoget vil innføre et messe- og kongresspass (Osloairports.com)
Flytoget søker om å få innføre en ny billett for passasjerer som deltar på messer- og kongresser i Oslo-området. Den skal benyttes mellom hotell og arrangement.

Tilbudet skal være for de som benytter Oslo lufthavn Gardermoen ved ankomst, avreise eller begge deler. Et tillegg i prisen vil gi et ubegrenset antall reiser til og fra hotellet i de dagene oppholdet varer.
I søknaden til Samferdselsdepartementet bruker Flytoget et eksempel med besøkende som overnatter i Oslo sentrum og skal til Lillestrøm, der Norges Varemesse ligger i gåavstand, eller Lysaker nær Fornebu.
annonse


Ifølge Flytogforeningen i Norsk Jernbaneforbund er det ikke snakk om å ansette flere, fordi det ikke blir endringer i ruteplanen. De aktuelle passasjerene reiser antakelig til litt andre tider enn rushtidene, og kan bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten på dagtid, skriver NJF Magasinet.

Ta fra drosjene
Flytoget har avganger hvert tiende minutt fra Oslo S og flyplassen, og hvert 20. minutt fra Drammen.

Flytoget sier selv at de ikke er ute etter å konkurrere med NSB, som i dag har ti avganger i timen mellom Oslo og Lillestrøm, men vil kapre markedsandeler fra taxinæringen. De mener tilbudet vil øke andelen som velger offentlig transport, blant annet fordi det såkalte messe- og kongresspasset gjør det enklere for langveisfarende å orientere seg om hvordan de kommer seg fra hotellet til et arrangement, og tilbake.

I 2013 fraktet Flytoget 6,5 millioner reisende. Per tredje kvartal 2014 økte passasjertallet med 5,1 prosent sammenliknet med året før. Selskapet har en trafikkavtale med departementet som gir dem monopol på trafikken fram til 2028.

Sikker drift
Selskapet har i dag sikkerhetssertifikat for strekningen Drammen-Gardermoen. I tillegg kan de drive persontrafikk med begrenset omfang på hele det nasjonale jernbanenettet, «i det omfang departementet bestemmer».

For å innføre det nye tilbudet må Samferdselsdepartementet gi tillatelse. I oktober 2014 gjennomførte Statens jernbanetilsyn (SJT) en revisjon av Flytoget, og fant ikke noe å sette fingeren på. Blir det endringer i trafikkering skal togselskaper selv vurdere sikkerhet og risiko, og SJT har ingen merknader til søknaden om messe- og kongresspass.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart