-->

9. april 2015

Vestre rullebane får ny asfalt


Vestre rullebane får ny asfalt (OSL AS)
Våren og sommeren 2015 legger Oslo Lufthavn ny asfalt på vestre rullebane. Arbeidet vil pågå fra 11. april til tentativt 2. august. Den planlagte reasfalteringen omfatter hele rullebanen inklusive skuldre, og er på 180 000 kvadratmeter. Betongendefeltene på rullebanen, 300 meter i hver ende, omfattes ikke av arbeidene.
- På grunn av rullebanens alder og tilstand er vi nødt til å legge ny asfalt i år.
annonseAv hensyn til flysikkerheten og at rullebanen skal holde en kvalitet som er i henhold til gjeldende krav er det behov for å legge ny asfalt fra tid til annen. Dit har vi kommet nå, sier prosjektleder Runar Botten ved Oslo Lufthavn.

Det er en stor jobb som står for døren, og det vil også gi enkelte utfordringer i driften av Oslo Lufthavn.

- Av naturlige årsaker må vi stenge, hele eller deler av rullebanen når vi jobber på den. Arbeidet er delt opp i etapper, slik at deler av rullebanen er i bruk mens det jobbes på en annen del av banen. Dette for at trafikken skal gå så normalt som mulig. Likevel blir det enkelte helger hvor flyplassen kun vil ha én rullebane i drift, sier Botten.

Det vil også være en del nattarbeider. Vestre rullebane vil derfor ha nattestengt i perioden arbeidet pågår.

Annet støybilde
For Oslo Lufthavns naboer vil reasfalteringen av rullebanen kunne bety litt annerledes flymønster enn vanlig. Siden det er østre rullebane som vil bli mest brukt i perioden det asfalteres, har Oslo Lufthavn søkt om, og fått godkjent, dispensasjon for flystøyforskriftene. Dette vil også inkludere de få flyene som er i trafikk på nattestid.

- Naboer som bor i området vil nok oppleve at støybildet er forskjellig fra det som er vanlig, og vi beklager de ulemper det eventuelt medfører, men vi er helt nødt til å utføre jobben i denne perioden, avslutter Botten.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart