-->

21. mai 2015

Avinor fikk ikke medhold i Sandefjord tingrett


Avinor kan ikke ta betalt av Torp for innflygingskontrollen (Avinor)
Sandefjord Tingrett har i dag avsagt dom på at Avinor Flysikring ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn for innflygingskontrolltjenester.

For å få avklart hvorvidt det foreligger en betalingsplikt, har Avinor Flysikring AS har gått til sak mot Sandefjord Lufthavn AS med krav om vederlag for innflygningskontrolltjenester.

Samferdselsdepartementet har besluttet at Avinor har rett og plikt til å yte flygeledertjeneste i norsk luftrom, og har bedt Avinor om å inngå en avtale om leveranse av disse tjenestene til Forsvaret og de private lufthavnene.
annonse


For innflygingskontrollen har man historisk manglet en avtale mellom Avinor og Rygge, Torp og Skien. Avinor har vært i dialog og forhandlinger med Sandefjord Lufthavn siden 2010, men man har ikke lyktes å bli enige om betaling for innflygingskontrollen.

Sandefjord Tingrett har nå konkludert med at det ikke foreligger noen betalingsplikt.

Retten trekker særlig fram at Avinors virksomhet først og fremst har offentligrettslig karakter, og at rett til vederlag eventuelt må etableres ved avtale eller forskrift.

- Vi tar dommen til orientering, og vil nå vurdere konsekvensene av dommen og hvorvidt det er aktuelt å anke, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

- Vi er meget tilfreds med at retten har delt vår oppfatning om at vi ikke har noen betalingsplikt da kravet hverken har vært hjemlet i lov, krav eller avtale. Vi håper at Avinor og Samferdselsdepartementet tar dette til etterretning og legger saken bak seg da dommen er svært tydelig og klar», sier Gisle Skansen, adm.direktør Sandefjord Lufthavn AS i en kommentar.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart