-->

22. mai 2015

SAS-streiken utløst av strid om to timers flytid


SAS og pilotene krangler om to timers flytid (Airbus)
Streiken i SAS står om hvor lenge piloter på selskapets langruter skal kunne jobbe sammenhengende. Pilotene setter grensen på 9 timer mens flyselskapet vil ha 11 timer.

Dette forteller fungerende leder i Norske SAS-flygeres Forening, Rune Sundland, til Aftenposten. Til nå har det vært stor uklarhet om hva konflikten med de norske SAS-pilotene egentlig bunner i.Nå sier Sundland at det for pilotenes del var SAS-ledelsens holdning til arbeidstiden på de interkontinentale rutene som utløste streiken. SAS hadde ifølge Sundland i utgangspunktet krevd 11,5 timer, men reduserte dette med en halv time under meklingen.
annonseVil ikke jobbe over 9 timer
- Vi ble presentert et ultimatum om å godta 11 timer. Det kunne vi ikke. Vi mener 9 timer er det maksimale en pilot kan jobbe sammenhengende. Det tallet er ikke tatt ut av luften, men er basert på kunnskap fra forskning om hva som er et forsvarlig fysiologisk arbeidsmiljø. Ni timer er grensen for hvor lenge en flyver kan jobbe og fortsatt ha den nødvendige årvåkenheten i jobben, sier Sundland. - For oss vil det derfor være et krav om tre piloter i cockpit hvis flyvingen varer over 9 timer.

- Men de fleste oversjøiske rutene varer jo som regel mer enn 9 timer?

-Vel, for noen ruter til østkysten av USA, er det under ni timers flytur, som det er til New York. Det er vel bare til Miami og andre steder i Florida at flytiden er mer enn dette. Til vestkysten av USA, for eksempel San Francisco, er flytiden lenger og dermed må det være tre piloter på jobb. Det har vi i dag.

Ille bare for norske piloter?
- Men hvorfor er det verre for pilotene i Norske SAS-flygeres Forening å jobbe 11 timer i cockpit enn deres svenske og danske kolleger, som har godtatt dette allerede?

- Det får de neste svare for selv. Det spørs jo blant annet hvilke motytelser de har fått for å fly så lenge.

- Dere kan jo risikere at SAS da bare unnlater å bruke norske piloter på langruter for å komme forbi arbeidstidshinderet?

- Det kan selvsagt skje. Hvis SAS velger å ty til den billigste løsningen som ikke tar hensyn til pilotenes arbeidsforhold, så får selskapet gjøre det, sier Sundland.

Han opplyser at det ikke har vært kontakt mellom partene siden streiken brøt ut torsdag morgen. Det er så langt tatt ut 17 piloter i konflikt. Sundland sier det ikke er tatt stilling til om organisasjonen skal trappe opp streiken.

- Vi konstaterer at vi er i konflikt, og hvis SAS vil ha kontakt så vet de hvor de treffer meg og de andre i forbundet, sier Sundland.

NHO: vanlig arbeidstid i andre selskap
NHO Luftfart har ført forhandlingene på vegne av SAS, og administrerende direktør i organisasjonen, Torbjørn Lothe, bekrefter overfor Aftenposten at arbeidstiden på langrutene har vært et stridstema i forhandlingene:

- Når SAS opererer med at 11,5 timers arbeidstid er akseptabelt for piloter som jobber på interkontinentale ruter, er det fordi dette ligger godt innenfor regelverket fra EASA, som er EUs organ for flysikkerhet. Mange flyselskaper i Europa følger da også denne bestemmelsen. Derfor tar vi utgangspunktet i en slik anbefaling, og ikke hva en fagforening i selskapet måtte mene, sier Lothe.

Han fremholder også at det virker pussig at den streikende norske fagforeningen ikke vil godta EUs grense, mens de øvrige pilotene i selskapet har akseptert en slik arbeidstid.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart