-->

11. juni 2015

Krav om mindre koffert på fly er på vei


IATA vil ha minde håndbagasje inn i kabinen (SAS)
Flyselskapene forbereder seg på å innføre reduserte mål for håndbagasje på fly. Det har bare én konsekvens for de reisende: Du må punge ut mer i avgifter.

Det er flyselskapenes interesseorganisasjon, IATA, som denne uken har utarbeidet de nye reglene som den vil anbefale flyselskapene å følge.
For mange flyselskapers del vil dette innebære at største tillatte mål på håndbagasje vil bli redusert med så mye som 40 prosent i forhold til de egne reglene som de praktiserer i dag.
annonsePassasjerene vil merke det på pungen:
For de reisende betyr det nemlig at stadig flere små kofferter og bagasjetriller, som i dag kan tas inn i kabinen gratis, må sjekkes inn og betales ekstra for. Dette vil i så fall være i tråd med flyselskapenes interesse om å øke inntjeningen, skriver Aftenposten.

Så mye håndbagasje kan du ta med

IATA: - Vil gjøre reisen enklere
Globalt betaler folk som møter opp med for store eller tunge kofferter milliarder av kroner i ekstra avgifter til flyselskapene hvert år.
Denne inntekten har vært kraftig økende, og en viktig ny inntektskilde for selskapene for å kompensere fallet i billettinntekter.
Hos IATA mener man derimot at de nye fellesbestemmelsene vil være en lettelse for de reisende:

-De nye bestemmelsene vil gjøre det enklere for de reisende siden de ikke må forholde seg til de ulike flyselskapers mål, men får en maksimumsstandard som vil være felles for alle. Vi vet at dagens situasjon kan være frustrerende for passasjerene, sier Tom Windmuller.

Han er visepresident for bagasje- og sikkerhetsspørsmål i IATA, og mener nye og felles mål på håndbagasje vil føre til at flyreisen blir en bedre opplevelse for passasjerene.

Dette blir de nye målene
Gamle og nye mål på håndbagasjen (IATA)
Ifølge IATAs nye bestemmelser skal håndbagasjen i fremtiden ikke være større enn dette:

55 cm lang
35 cm bred
20 cm dyp.

Standarden som gjelder i dag er henholdsvis 56 cm, 45 cm og 25 cm.

Den nye standarden vil bl.a. gjelde SAS som er medlem av IATA.Dagens mål for håndbagasje hos SAS er i dag 55 cm, 40 cm og 23 cm.

Hos SAS er minst én bagasje inkludert i prisen, mens øvrige kolli må det betales ekstra for. Har man sølvkort eller bedre, får man med minst én koffert ekstra.

Norwegian er ikke IATA-medlem, og forholder seg bare til sine egne regler.

SAS: - positiv til forenklinger
Om de nye reglene får virkning for SAS, sier informasjonsdirektør Henrik Edström dette til Aftenposten:

- Dette er foreløpig et forslag fra IATA og ikke regler som er gjennomført. Generelt er vi positive til alle forandringer som gjør det enklere og tydeligere for kundene. Dette vil jo forenkle reisen hvis man bruker flere ulike selskaper på samme reise. Men såvidt vi vet fins det ingen tidsplan for når dette eventuelt skal gjennomføres, sier Edström.

For å forenkle håndhevelsen av de nye bestemmelsene har IATA dessuten arbeidet med en egen sertifiseringsordning for håndbagasjen. Det dreier seg konkret om et eget merke som bagasjefabrikantene skal feste på sine produkter som tilfredsstiller de nye håndbagasjereglene.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart