-->

13. juni 2015

Passasjervekst i mai


Flytrafikken til og fra Oslo Lufthavn økte i mai (OSL AS)
Flytrafikken til og fra Oslo Lufthavn økte i mai, sammenlignet med samme måned i fjor.

Totalt reiste 2 150 859 passasjerer til og fra Oslo Lufthavn i mai i år sammenliknet med 2 093 999 i mai 2014, hvilket gir en oppgang på 2,7 prosent.Innlandstrafikken var uendret, mens utlandstrafikken økte med hele 5,1 prosent.
annonse


Kald mai-måned
- Det er hyggelig å notere en god vekst i antall utlandspassasjerer. Været i Norge i mai var rekorddårlig, så det er nærliggende å tro at mange har valgt å reise til varmere strøk, sier nytilsatt trafikkdirektør på Oslo Lufthavn, Jasper Spruit.

–Svekkelsen av den norske kronen har også gjort det mer attraktivt for utlendinger å besøke Norge, og dette bekreftes av besøksstatistikken.

Antall flybevegelser til og fra Oslo Lufthavn gikk ned fra 21 609 i mai 2014, til 20 627 i mai i år, hvilket er en nedgang på 4,5 prosent. Kombinert med en betydelig passasjervekst gir dette fullere fly enn tidligere.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart