-->

4. august 2015

Nå vet Sysselmannen at du kommer


Rutefly b.la fra Oslo må sende passasjerlister til Svalbard (Wikimedia)
Sysselmannen skal nå gjennomføre grundige kontroller av hvem som reiser med fly til Svalbard. Årsaken er beredskapshensyn.
Flyselskapene er nylig blitt pålagt å sende lister med navn på alle som reiser med fly til Svalbard, enten det gjelder rutefly fra Oslo og Tromsø eller charterreiser.

Det er sysselmann Odd Olsen Ingerø som skal få disse listene for å kontrollere hvem som oppholder seg på øygruppa.

annonse
Destination Beijing 300x250


– Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard. Så den eneste metoden vi har for å finne ut hvem som kommer hit, er å få disse listene fra flyselskapene, sier sysselmannen til NRK.

Allerede på 1970-tallet ble det innført regler om at sysselmannen skulle få lister over flypassasjerer til Svalbard. Men ordninga har ikke vært praktisert de siste åra.

Uønsket russisk minister
I vårer dukket den russisk visestatsminister Dmitrij Rogozin opp på Svalbard. Rogozin er erklært ikke ønsket i EU og heller ikke i Norge, fordi han har vært en aktiv deltaker i å oppfordre til folkerettsbrudd i Ukraina og på Krim. Til tross for dette reiste Rogozin til Svalbard.

Luftfartstilsynet ble beordret
Etter denne episoden beordret Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet om å ta i bruk eksisterende regelverk for rutinemessig innhenting av passasjerlister for fly som går til Svalbard. Det sier fungerende juridisk direktør i Luftfartsverket, Anders Slettvold.

– All flygning til Svalbard krever tillatelse fra Luftfartstilsynet. De vil nå få informasjon om at de må sende oversikt over navn på passasjerer til norske myndigheter.

Beredskapshensyn
Sysselmann Odd Olsen Ingerø sier at listene skal brukes dersom det skal letes etter spesielle personer, som for eksempel ikke får lov til å reise til Svalbard.

Olsen Ingerø ønsker ikke å gå nærmere inn på dette.

Men Samferdselsdepartementet opplyste i sommer til ABC Nyheter at bakgrunnen for å endre praksisen med passasjerlister for reisende til Svalbard, er generelle beredskapshensyn og behovet for bedre oversikt over hvem som befinner seg på Svalbard til enhver tid.

Skal makulere listene
Odd Olsen Ingerø sier at sysselmannen vil se gjennom passasjerlistene dersom er det behov for det.

– Ellers vil listene bli makulert etter gjennomgang. Vi skal ikke oppbevare dem, understreker han.

Men det er også mulig å komme til Svalbard med båt, og her er det ikke i dag et godt nok kontrollsystem, sier sysselmannen. Men når det gjelder store cruiseskip som anløper øygruppa, så har jo disse navn på alle passasjerene som er om bord.

Både SAS og Norwegian flyr ukentlige rundturer mellom Oslo og Longyearbyen, mens SAS traffikerer Svalbard - Tromsø flere ganger i uka.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart