-->

4. august 2015

Ny flyrute på Torp har gitt flere asylsøkere


Flere asylsøkere med ny flyrute (Wizz Air)
Den nyoppstartede flyruta mellom Skopje og Torp Sandefjord Lufthavn har så langt ført med seg 58 søknader om asyl i Norge – de fleste med håp om jobb og en lysere framtid. Mange asylsøkere er allerede sendt ut av landet.
29. juni startet Wizz Air opp rutetilbudet mellom hovedstaden i Makedonia og Torp Sandefjord Lufthavn.
annonsePå de åtte første flygningene befant det seg nesten 60 asylsøkere.

Konstituert visepolitimester Kjell Johan Abrahamsen i Vestfold forteller til Sandefjords Blad at politiet, som en følge av de mange søknadene, har hatt ekstra bemanning på flyplassen ved ankomst.

De lokale politistyrkene har ved de fire siste avgangene også fått bistand fra åtte personer i Politiets Utledningsenhet og en albansk tolk.

– Vi mener å ha håndert situasjonen på en god måte, forteller Abrahamsen.

Antallet asylsøknader blant flypassasjerene har nå minket betraktelig. På de tre siste flygningene fra Skopje har ingen av passasjerene vært asylsøkere.

Mange har reist hjem
Flesteparten av søknadene har kommet fra albanske statsborgere. Kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen i Politiets Utlendingsenhet (PU) sier det er grunn til å tro at reisen til Norge har vært organisert, og at personene har fått feilaktig informasjon om hva som skal til for å få innvilget asyl i Norge.

– Vi har dessverre eksempler på barnefamilier i en vanskelig økonomisk situasjon som forteller at de har fått beskjed om at de kan få arbeid i Norge gjennom å søke asyl, forteller Olsen.

Mange har sågar trukket søknadene sine om asyl etter nærmere veiledning fra politiet. Fredag 24. juli og mandag 27. juli var det til sammen 29 asylsøkere som stilte seg i kø for å søke asyl etter ankomst på Torp. Ti av dem trakk søknaden på stedet, og er senere bortvist og utreisekontrollert til Makedonia og Albania.

Flere asylsøkere oppholder seg fortsatt i Norge. Mange har fått avslag på asyl og påklaget avgjørelsen. For de fleste voksne har PU opprettet utvisningssak.

annonse
14012015_banner lot_belgia_do_wawy_GDN_468x60 Image Banner 468 x 60

– Godt belegg
– Responsen inn til Torp har så langt vært større enn vi hadde forutsett. Det har vært veldig godt belegg, forteller administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp Sandefjord Lufthavn.

Han sier at flyplassledelsen, som alltid ved opprettelse av nye flyruter, har informert politiet på forhånd.

– Politiet gjør på dette grunnlag enkeltstående vurderinger om hvilke tiltak de vil gjennomføre, for eksempel med tanke på grensekontroll, sier han til avisa.

Skopjeruta er framfor alt et ledd i flyplassens satsing mot å skape økende interesse for Balkan som feriemål. Så langt har interessen for å reise motsatt vei vært vel så stor.

– Ikke overraskende
For Helge Lurås, leder ved senter for internasjonal og strategisk analyse, kommer ikke det høye tallet asylsøknader som en overraskelse.

– Jeg vil tro de aller fleste søknadene er økonomisk motivert. Det er i hvert fall gjennomgangsmelodien når det søkes om asyl fra vest-Balkan. Utlendingsmyndighetene vil nok vurdere søknadene som grunnløse, mener Lurås.

For selv om Makedonia preges av høy arbeidsledighet og stagnerende økonomi, ser Lurås på situasjonen som langt mindre prekær enn i kriserammede land som Syria, Somalia og Etiopia.

– Politisk begrunnede asylsøknader fra Balkan innvilges meg bekjent knapt i det hele tatt, sier Lurås.

Offisielle tall forteller at UDI har mottatt totalt 188 søknader fra Albania fra januar til og med juni. Fra Makedonia er antallet 15.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart