-->

10. september 2015

Flytrafikken fortsetter å øke


Totalt reiste 4 560 026 passasjerer over Avinors lufthavner i august (Illustrasjon)
Både innlands- og utlandstrafikken økte i august sammenlignet med fjoråret. Avinors tall for august viser at utlandstrafikken øker mest, med 2,3 prosent fra august 2014. Også innland øker, men kun med 0,3 prosent.På Oslo Lufthavn økte utlandstrafikken med 3,2 prosent, mens innlandstrafikken gikk opp med 0,5 prosent.
annonse
Logo 336x280

Totalt reiste 2 274 241 millioner passasjerer over Oslo Lufthavn i august i år sammenliknet med 2 227 399 i fjor, en økning på 2,1 prosent.

- Et forbedret rutetilbud og en svekket norsk krone gjør Norge mer attraktivt for utenlandske turister. Trolig har det dårlige sommerværet stimulert nordmenns reiselyst til utlandet også, sier kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn, Joachim Westher Andersen.

Bergen lufthavn Flesland har en svak nedgang i innlandstrafikken i august (-0,2 prosent), men en solid økning på utland på 5 prosent. Stavanger lufthavn Sola preges av nedgang i offshore, og innlandstrafikken går ned med 5,5 prosent, utlandstrafikken reduseres med 2 prosent. Når det gjelder Trondheim lufthavn Værnes, er det fremgang i august med 0,6 prosent på innland og 6 prosent på utland.

Totalt reiste 4 560 026 passasjerer over Avinors lufthavner i august, dette gir en økning på 1,1 prosent. Hittil i år har 33 432 003 passasjerer reist over Avinors lufthavner, en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart