-->

10. september 2015

Ingen streik på Rygge


Det ble ingen streik ved Rygge, trafikken går som normalt
Trafikken går som normalt ved flyplassen etter at streik ble avverget tre timer på overtid.

RSL er fornøyd med resultatet av forhandlingene hos Riksmeklingsmannen og er glad for å ha unngått en streikesituasjon, sier Pål Tandberg, administrerende direktør ved Moss Lufthavn Rygge, til NRK Østfold.I november i fjor overtok Rygge sivile lufthavn AS arbeidsgiveransvaret for 25 organiserte i Norsk Tjenestemannslag som arbeider med brann-, redning- og plasstjenester ved flyplassen. De 25 var inntil da ansatt i Luftforsvaret.
annonse

Det ble innledet forhandlinger med NHO Luftfart om tariffavtale, men disse forhandlingene ble brutt av forbundet i juni uten at det var oppnådd enighet.

– Vi er glade for at vi kom fram til løsning under meklingen, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL på fagforeningens nettsider.

Han forteller at de hadde flere viktige krav til lønn, pensjon, permisjonsrettigheter og ordninger for røykdykkere som vi ikke fikk på plass i forhandlingene.

– Vi har nå fått på plass et nytt lønnssystem som sikrer en heving av lønnsnivået for våre medlemmer i årene som kommer. Det er vi selvsagt fornøyd med. Partene skal jobbe med virkningene av endrede pensjonsvilkår fram til oppgjøret neste år, sier han videre.

Nesten tre timer etter fristen fikk Riksmekler Nils Dalseide samlet partene om en løsning i meklingen for NTLs medlemmer på Rygge Sivile Lufthavn.

NTLs forhandlingsutvalg valgte å godta meklingsforslaget. Dermed ble det ingen streik

Dette ble de enige om:
  • Alle plasseres inn i et nytt lønnsystem som sikrer lønnsutvikling i årene som kommer.
  • Alle ansatte sikres full lønn under sykdom
  • Full lønn under omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Denne bestemmelsen går inn i tariffavtalen
  • Vi har fått en egen særavtale for røykdykkerne og et eget risikotillegg for røykdykkere
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal gå i gjennom virksomhetens pensjonsordning. Dette arbeidet skal være avsluttet innen tariffoppgjøret 2016.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart