-->

10. september 2015

Nå merkes en kraftig svikt i deler av luftfarten


De forretningsreisende svikter luftfartsbransjen (Wikipedia)
SAS la tirsdag frem milliardoverskudd for siste kvartal, men reisebyrå-topp advarer mot en ny og tøff utfordring: Det livsviktige markedet for forretningsreisende faller kraftig.Sjefen for landets største reisebyråkonsern, Rune Feltman i VIA Egencia, sier at det innen olje- og gassektoren at det nå kuttes i reiser over en lav sko:
annonse- Vi merker en svikt på opptil 20 prosent i antall reiser. Prisfallet på olje og den reduserte aktiviteten som følge av dette, får bedriftene til å sette bremsene på. Og det gjør straks store utslag. Denne sektoren står for rundt en tredjedel av alle billettkjøp som foretas av næringslivet hos oss, sier Feltman til Aftenposten.

Han sier at markedet for private feriereiser ennå ser ut til å holde seg stabilt godt, men at det knytter seg store usikkerhetsmomenter også for denne delen av reiselivet:

- Den store jokeren er jo arbeidsledigheten. Skulle den øke enda mer som konsekvens av kuttene innen olje- og gassektoren, vil vi kunne komme til å se en nedgang også her, sier VIA-sjefen.

Kutter og tjener
For SAS er de siste regnskapstallene som kom i går, en bekreftelse på at selskapet er på riktig vei etter å ha vært på konkursens rand for bare tre år siden. Selskapet la frem et driftsresultat før skatt på over 1 milliard kroner, en bedring på 250 millioner fra samme periode i fjor.

- Vi merker selvsagt konsekvensen av oljeprisfallet på våre bookinger, men svikten her veies opp av et sterkt svensk marked og det faktum at en av våre største kunder er offentlig virksomhet. De reiser ikke mindre, sier konserndirektør Eivind Roald, og legger til at nivået på bestillingene ser meget positivt ut.

SAS gjør det klart at de pågående kostnadskutt og arbeidet med å effektivisere driften skal fortsette for full maskin fremover. Bl.a. tar selskapet sikte på å selge sitt bakkeselskap, SAS Ground Handling, til konkurrenten Aviator innen et halvt års tid.

Får bedre betalt
SAS oppnår en stadig bedre gjennomsnittspris på sine billetter, og det er bl.a. også knyttet til at SAS, i likhet med Norwegian, den siste tiden har redusert antall seter. Den reduserte kapasiteten har ført til at det blir færre av de billigste setene, og at gjennomsnittsprisen på den måten økes.

- Det ser vi helt tydelig, sier Feltman i VIA.

Han vil derimot ikke si at selskapene har satt opp prisene sine, slik tall fra Statistisk sentralbyrå den senere tid har vist.

- Når det blir færre seter som fylles fortere, må også de kundene som ikke får tak i de billigste billettene velge billettkategorier til en høyere pris, sier Feltman.

Sparer på lavere oljepris
Norwegian hevdet i DN tirsdag å ha spart inn 1,3 milliarder kroner ved å ha unngått å binde seg til en bestemt pris.

Det samme har ikke SAS, men Roald mener at selskapet fra nå av vil få full effekt av oljeprisfallet:

- I motsatt retning viker den høye dollarkursen, som reduserer det vi kunne ha tjent på å kjøpe drivstoff til en lavere pris. Så hvor stor effekt dette vil ha for et flyselskap er ikke mulig å si helt presis, mener Roald.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart