-->

19. september 2015

Lettere å få erstatning ved flyforsinkelser


Teknisk feil gir kompensasjon (Ill.foto)
En ny EU-dom slår fast at du har rett på standard kompensasjon, hvis tekniske feil var årsaken til at flyet ble innstilt eller forsinket.

- Vi er glad for at det har kommet en avgjørelse om at flypassasjerer har rett på kompensasjon ved teknisk svikt. Passasjerene har ofte fått en følelse at man aldri hadde rett på standard kompensasjon ved innstillinger og forsinkelser.

Denne dommen bekrefter det vi tidligere har ment i saken, sier direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes.
annonse
Tripadvisor NO 468x60

Du kan kreve standarderstatningen uansett om du har hatt økonomisk tap, eller ikke.

EU-dom legger lista høyt
Du har rett på standardkompensasjon ved innstillinger, og forsinkelser, om du flyr i og fra EU/EØS og til EU/EØS om du flyr med et selskap som hører hjemme i EU/EØS. Kompensasjonen er fra 250 til 600 euro, avhengig av hvor langt du reiser, og det kan fort være mer enn hva flybilletten kostet.

Flyselskapet slipper å betale erstatning ved ekstraordinære hendelser som ekstremvær, terror og vulkanutbrudd, men de har også brukt teknisk svikt som grunnlag til å avvise krav om erstatning.

- Det skal mye til for at flyselskapet ikke må betale kompensasjon. EU-dommen slår fast at flyselskapet må betale kompensasjon ved teknisk svikt, med mindre den tekniske svikten er en skjult fabrikasjonsfeil som påvirker flysikkerheten, eller er påført flyet ved sabotasje eller terrorisme, kan Flønes fortelle.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart