-->

24. september 2015

Norwegian får bruke utenlandsk personell


Får bruke utenlandsk personell utenfor Europa (Norwegian)
Flyselskapet Norwegian har fått medhold av Justisdepartementets eksperter i striden om utenlandsk personell om bord på sine interkontinentale flygninger.

Norwegian varslet i juni søksmål mot staten om de ikke får bruke utenlandske flygere og kabinpersonell på sine flygninger utenfor Europa.Nå mener Justisdepartementets eksperter at Norge er forpliktet til å tillate dette etter Schengenavtalen.
annonse


Saken kom opp da Norwegian ville flytte seks Dreamlinerfly fra Irland og registrere dem i Norge. Selskapet truet med å legge ned langdistanseflygingene fra Norge dersom de ikke kunne fortsette å bruke utenlandske ansatte på ruter til USA og Thailand, forteller nrk.no.

Norwegian fryktet at særnorske regler skulle føre til at de bare kunne fly med besetningsmedlemmer som har norsk base på flyginger som starter fra en norsk flyplass, og varslet rettssak.

3000 i månedslønn
Konflikten mellom Norwegian og staten bunner i selskapets ønske om å bruke ansatte i utenlandske bemanningsfirmaer om bord på norske fly i internasjonal trafikk.

Grunnen er at disse ansatte ikke er omfattet av norsk lønnsnivå, og derfor billigere. Norwegian mener dette er nødvendig for å kunne konkurrere med andre lavprisselskaper.

I 2013 avslørte NRK at lønnsnivået blant de kabinansatte på flygningene til og fra Thailand ligger langt under norsk nivå. Flyverter og flyvertinner har en grunnlønn på 3000 kroner i måneden. De er ikke direkte ansatte i Norwegian, men leies ut gjennom Adeccos Thailandavdeling.

Departementet snur
Den gang fastslo justisdepartementet at Norwegian ikke kunne bruke utenlandske ansatte på flygninger til og fra Norge, kun på flygninger som i sin helhet forgår utenfor Norges grenser.

Justisdepartementet ønsket en juridisk gjennomgang av regelverket, noe som nå er gjort. Den nye tolkningen av regelverket snur om på dette: Norwegian KAN benytte utenlandsk personell på flygninger som går til og fra destinasjoner utenfor Europa.

Striden sto om utenlandsk personell på norsk fly som lander i Norge, trenger norsk oppholds- og arbeidstillatelse eller ei. Ifølge Utlendingloven har «personell om bord på utenlandsk tog, fly, luftfartøy, buss og lastebil i internasjonal trafikk» unntak fra kravet om oppholdstillatelse. Men siden dette dreier seg om et norsk fly, gjelder ikke dette unntaket i Utlendingloven umiddelbart.

annonse


Schengenregler forplikter
Justisdepartementet har deretter drøftet om grenseforordningen i Schengenavtalen, som regulerer innreise for personer fra land utenfor Schengen, tillater innreise på flyplasser for mellomlanding og avreise videre, dersom den aktuelle besetningen har pilotlisens eller flybesetningsbevis.

Justisdepartementet har vurdert det slik at det ikke er juridisk grunnlag for å nekte dette. Lovekspertene mener at Staten er forpliktet til å tillate flypersonell innreise, uavhengig av om de arbeider på norsk eller utenlandsk fly.

Vil beskytte norske interesser
Arbeidsminister Robert Eriksson varsler at han ikke uten videre aksepterer dette, og vil kontakte andre Schengenland for å høre hvordan de løser slike konflikter.

– Vårt siktemål er å ivareta norske næringsinteresser så vel som norske arbeidsplasser, sier Eriksson til NTB.

– Dere ønsker mer tid før dere svarer Norwegian, hvorfor det?

– Det er viktig at vi klarer å få inn flest mulig opplysninger om flypersonells adgang til innreise. Vi må også sjekke ut om andre land som er i samme situasjon som Norge, stiller andre nasjonale krav i tillegg til grensereglene i Schengen.

Flyselskapet Norwegian er fornøyd med brevet fra Justisdepartementet. Informasjonsdirektør Anne-Sissel Skånevik sier at selskapet forventer at arbeidsministeren slutter seg til tolkningen.

– Vi har hele tiden ment at vi har rett til å benytte utenlandske ansatte til dette, sier hun til NRK.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har tidligere karakterisert lønnsnivået blant utenlandske kabinansatte som sosial dumping.

I fjor avslørte NRK at lønningene for Norwegians Thaiansatte kabinpersonale lå langt lavere enn det som er vanlig i de markedene hvor de faktisk flyr, som er mellom Europa og Asia, og mellom Europa og USA.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart