-->

22. oktober 2015

Nå snur folks reisevaner


Veksten i flyreiser til utlandet er halvert
Nordmenn søker like ofte etter flybilletter som før. Men faktiske bestillinger ligger nå godt under normalen, viser tall fra søkemotoren Finn.no.

Veksten i flyreiser til utlandet er halvert, charterselskapenes trafikk stuper og flere flyselskaper sliter med direkte nedgang i utenlandstrafikken fra Oslo Lufthavn.
Nå kan også en av de største aktørene på markedet for reisebestillinger på nettet, Finn.no, presentere en konklusjon som forteller at
annonsereisebestillingene i månedene fremover, spesielt på flysiden, har avtatt i forhold til i fjor. Finn er et av de svært få uavhengige barometrene for å vise reiseetterspørselen.

- Vi snakker om direkte nedgang og et billettsalg som nå ligger fem til seks prosent lavere enn det normalt skulle ligge på. Dette er en utvikling vi ikke har sett på lenge, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til adressa.no.

Flere ulike forklaringer
Han tror det ligger flere årsaker bak det fallende billettsalget enn de generelt sett mer usikre økonomiske tidene for Norge spiller inn.

Han mener to andre, viktige forhold også spiler inn:

- Det har tatt litt tid for nordmenn å oppdage hvor mye den norske kronen faktisk er blitt svekket i forhold til viktige valutaer som euro, dollar og britisk pund. Kredittkortregningen etter sommeren har nå kommet og viste seg å være mye større enn i fjor som følge av valutatapet. Dermed reagerer flere med å kutte ut neste reise, mener Berge.

I tillegg viser oversikten at prisen på flybilletter som er booket og kjøpt via Finn Reise har økt. Snittprisen har ifølge Finn gått opp med 25 prosent fra april og frem til nå. Tall fra Statistisk sentralbyrå har også tidligere vist et kraftig prishopp, men det har flyselskapene vært raskt ute med å avvise.

Folk velger laveste pris
Terje Berge mener imidlertid at det ikke er tvil om at prishoppet har vært reelt og at det også innvirker på folks reiseiver:

- Tall jeg nå har hentet ut viser at snittprisen på flybillettkjøp foretatt hos oss har økt fra 3.200 kroner til 4.000 kroner.

- Kan forklaringen være at folk kjøpere dyrere reiser?

- Vi vet at folk ofte velger laveste pris, så at flyreiser koster mer er det ingen tvil om. Når flyselskapene likevel hevder at de laveste prisene deres er like lave som før, så er det i og for seg riktig. Det legges bare ut færre seter til lokkepriser, det gjør at snittprisene presses opp, mener Berge. Dette, mener han, henger også sammen med en mer tilpasset og sunn kapasitet i forhold til etterspørselen.

Drømmer og leter, men færre kjøper
Tall fra reisesøkemotoren viser at antall søk etter flybilletter har holdt seg stabilt høyt gjennom hele året. Men det er når folk skal omgjøre søk til kjøp, at markedet de siste fem-seks ukene har sviktet.

Ellen Wolff Andresen, markedssjef i Ticket reisebyrå, tror at nedgang i store markeder – som for eksempel til USA – kan forklare at flybillettsalget ikke lenger vokser inn i himmelen.

- Hos oss har vi en bra temperatur generelt, men vi ser en nedgang for eksempel til New York på 33 prosent i forhold til i fjor. Ingen tvil om at reisemål i USA er blitt mye dyrere på kort tid, og at dette slår ut i etterspørselen. Også storbyferier der man må bruke euro eller pund er kommet ufordelaktig ut etter hvert, sier hun.

annonseAndelen utlendinger øker hos SAS og Norwegian
Informasjonssjef Knut Morten Johansen mener utviklingen på reisemarkedet kan knyttes til de mer usikre økonomiske tidene her i landet, og at det først og fremst gjelder markeder som er eksponert mot oljeindustrien.

- Vi vet fra tidligere at reiser er blant de første tingene privatfolk og næringslivet reduserer dersom det oppstår usikkerhet med hensyn til fremtidig økonomisk utviklingen. At folk da eksempelvis kutter ned på antall storbyreiser i året, kan i så fall være bekreftelse på dette. I tillegg svekkes jo enkelte typer jobbreiser når aktiviteten i oljesektoren dempes. Jeg kan ikke gå ut med tall, men vi ser samtidig klare resultater av at Norge er blitt et rimeligere ferieland for utlendinger. Andelen utenlandske reisende til Norge har økt merkbart, sier Johansen.

Han avviser derimot at flyselskapene jekker opp prisene, slik tallene fra Finn.no viser:

- Det vi derimot ser, er at stadig flere kjøper seg opp til en høyere prisklasse for å nyte godt av de tilleggsytelsene disse billettene gir.

Norwegians kommunikasjonssjef, Lasse Sandaker-Nielsen sier at selskapet opplever reiselysten som stabilt god.

- Samtidig opplever vi økende etterspørsel fra amerikanske kunder som nå utgjør 30 prosent av passasjerene på langrutene våre, sier han.

Formidabel reisevekst har dabbet av
Avinors tall for utenlandsreiser viser at den formidable veksten som var vanlig inntil i fjor høst, har dabbet av. I løpet av ett år, fra september i fjor til september i år, falt veksttakten på Oslo Lufthavn med nesten 60 prosent – fra 6,6 prosent til 2,8 prosent.

Oslo Lufthavn er den klart dominerende norske flyplassen for utenlandstrafikk. Også Stavanger og Trondheim har fallende vekstkurver. Stavanger mister to store aktører når både Lufthansa og Air France legger ned sine ruter til oljebyen. Eneste lille vekstpluss står Bergen lufthavn for.

Selv om vekstkurven har flatet ut, er trøsten for Avinor at de samlede passasjertallene nå øker igjen etter at de viste nedadgående trend tidligere i år.

Til utlandet vokste trafikken i september med 3,5 prosent, mens innlandstrafikken fortsetter nedgangen og sank med 1,2 prosent.

- Utenlandstrafikken øker jevnt og trutt slik den har gjort de siste årene. Imidlertid er ikke veksten på utenlandstrafikken like stor i år som den var på samme tid i fjor noe som nok skyldes den økonomiske situasjonen i Norge, sier trafikkdirektør i Avinor, Jasper Spruit.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart