-->

5. november 2015

Får vi snart direkterute til India?


Får Oslo lufthavn snart sin første direkterute til India? (Ill.foto)
Er Oslo lufthavn på vei til å få sin første direkterute til India?

I følge norsk nettsted skal indiske Jet Airways ha fått i oppdrag av landets myndigheter å stable på beina en rute til Norge. Representant for Indias ambassade i Oslo bekrefter at noe kan være på gang.



Det indiske flyselskapet Jet Airways kan være på vei mot Oslo lufthavn med en ny direkterute, oppstart kan bli allerede 2016.
annonse



Etter flere møter mellom norske og indiske representanter er det dermed klart at ASA-avtalen mellom Norge og India nå er godkjent av begge parter og de to landene får en direkte rute som bindeledd mellom seg. Det er luftfartsnettstedet Hangar.no som skriver om denne saken.

I et brev fra den indiske ambassaden i Norge som er sendt til Luftfartstilsynet og utenriksdepartementet takker indiske myndigheter for velvillighet fra Norges side og gjør det klart at Jet Airways har fått oppdraget med å sette i gang en rute mellom India og Norge.

Ambassade bekrefter
Den indiske ambassaden i Oslo bekrefter overfor Hangar.no at det er inngått en slik avtale med Norge hvor Jet Airways har fått oppdraget med å starte en slik rute.

-Luftfartsavtalen mellom India og Norge har eksistert siden 1995 og ble fornyet i 2008. Nå er tiden kommet for å knytte en slik avtale opp mot en ny rute, derfor har Jet Airways som er et indisk flyselskap nå blitt bedt av våre myndigheter om å komme med forslag til en rute mellom våre to land, sier ShriKommuri N. Chari, First Secretary/Head of Chancery ved den indiske ambassaden i Oslo.

Kommer de neste vinter?
Trolig vil en rute mellom India og Norge tidligst komme på plass i sesongen 2016/ 2017.

-Jet Airways har startet arbeidet med å se på hvilke rutetider og antall dager som kan være aktuelle i denne saken. Noen endelig dato for oppstart er nok ikke satt enda, men intensjonen om at dette kan skje snarlig er tilstede, legger Chari til.

Ved Utenriksdepartementet får Hangar.no til svar at det er ønskelig med tettere bånd til India gjennom en slik flyrute, også med tanke på det store antallet av indere som er bosatt i Norge.

Brende har gjenåpnet generalkonsulat
- Indias økonomi vokser med over sju prosent i året. Landet er et viktig marked for Norge og som verdens største demokrati er det også et økende politisk samarbeid. Jeg er glad for å kunne gjenåpne Norges generalkonsulat i Mumbai. Dette gjør at utenrikstjenesten kan yte enda bedre service til nordmenn og norsk næringsliv i India og forsterke det allerede nære samarbeidet, sa utenriksminister Børge Brende da generalkonsulatet ble gjenåpnet 3. november. Generalkonsulatet ble lagt ned i 1973, etter å ha vært virksomt siden 1857.

Tilstede under åpningen tirsdag var rundt 100 representanter for norsk og indisk næringsliv, og dessuten representanter for det diplomatiske miljøet i Mumbai. Telenor er med over 40 millioner kunder den største norske aktøren i India, men også innen maritim sektor er det interesse blant norske bedrifter.

Med nytt generalkonsulat i Mumbai, tidligere Bombai, er det trolig at en ny rute vil gå fra denne byen til Oslo.

Hvem er de?
Jet Airways (India) Ltd ble etablert i 1993, med hovedkontor i Mumbai i India. Selskapet flyr til 73 destinasjoner, hvorav 22 internasjonale ruter og 51 innenlandsruter, og er landets nest største flyselskap. Jet Airways sine fly opererer over 300 daglige flygninger. Selskapet har dannet følgende hubs: Mumbai, hovedhub og vedlikeholds base. Delhi, Kolkata, Chennai, Pune, Bengaluru og Brussel er sekundære hubs.

Jet Airways flyr i dag til Belgia, Tyskland, Sveits, Frankrike, Italia og Storbritannia i Europa, men ikke til noen av de skandinaviske hovedstedene.

Jet Airways opererer 89 fly, 10 stk Boeing 777-300ER (trolig flytypen som vil bli benyttet på en eventuell Oslorute), 12 stk Airbus A330-200, 48 stk Boeing 737 av typene 400/700/800/900 og 14 stk moderne ATR 72-500 turboprop fly.
Med en gjennomsnittsalder på 4,5 år har Jet Airways (India) Ltd en av verdens yngste flyflåter. Selskapet er medlem i IATA.



www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart