-->

19. desember 2015

EU nærmer seg flypassasjerregister


EU vil putte flypassasjerinfo inn i et felles register (Illustrasjonsfoto)
EU er i ferd med å få på plass et felles system for registrering av flypassasjerinfo som Norge vurderer å slutte seg til.

– Et viktig skritt i kampen mot terrorisme, skriver de 28 EU-landene i konklusjonene etter et toppmøte i Brussel.


Det europeiske systemet skal inneholde såkalt PNR-informasjon om dem som reiser inn til EU, men kan også gjelde reiser innenfor unionens grenser.
annonseDet har tatt flere år å få systemet på plass ettersom de folkevalgte i EU-parlamentet har hatt bekymringer knyttet til personvern. Tidligere i desember ble EU-landene og parlamentarikerne endelig enige, og et endelig vedtak er ventet i begynnelsen av 2016 om ikke noe endrer seg, skriver E24.no.

– Det bereder grunnen for raskt vedtak og innføring, mener stats- og regjeringssjefene.

Det kan bli naturlig for Norge å slutte seg til, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Norge har per i dag ikke et nasjonalt PNR-system. Det er under vurdering om et slikt system skal opprettes. Dersom det opprettes et nasjonalt system, er det naturlig å tilslutte seg EUs system, sier Anundsen.

Informasjonen i registeret skal brukes for å forhindre eller etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet. Den skal lagres i fem år før sletting.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart