-->

17. mars 2016

Flypassasjeravgiften iverksettes 1. juni


Finansminister Siv Jensen utsetter flypassasjeravgiften
(Rune Kongsro/ Finansdepartementet)
Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om å utsette iverksettingen av flypassasjeravgiften.

– Flypassasjeravgiften blir innført slik Stortinget har bestemt, men utsettes til 1. juni, sier finansminister Siv Jensen (FrP).
– Flypassasjeravgiften blir innført slik Stortinget har bestemt, men utsettes til 1. juni, sier finansminister Siv Jensen (FrP).
annonse


- Vi fastholder at flypassasjeravgiften og fritaket for transfer ikke utgjør statsstøtte, og at ordningen slik vi ser det ikke er notifikasjonspliktig til ESA. Når ESA likevel vil behandle saken og lover å komme med en avgjørelse raskt, mener vi det mest fornuftige er å utsette avgiften. På den måten unngår vi risiko for at eventuell støtte må tilbakebetales, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre flypassasjeravgift. Stortinget forutsatte at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016, men ga departementet fullmakt til å iverksette avgiften.

Alt om flyavgiften

I forbindelse med høringen av flypassasjeravgiften ble det hevdet at avgiften er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregelverk. I forrige uke besluttet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) å ta saken til behandling.

Finn gode flytilbud fra Skyscanner

ESA har gitt uttrykk for at de raskt kan vurdere de statsstøtterettslige sider. Det er allerede etablert dialog mellom ESA og Finansdepartementet. - Å avvente en beslutning fra ESA vil trygge avgiftsgrunnlaget og sikrer at avgiften kan iverksettes uten risiko for at eventuell støtte må kreves tilbakebetalt, sier finansminister Siv Jensen (FrP).


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart